Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10047 af 01/06/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 106-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom
KEN nr 10046 af 01/06/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 105-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom
KEN nr 10009 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 67-12 om førtidspension - sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - lykkepiller
KEN nr 9987 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-12 om folkepension - personligt tillæg - brøkpension - supplement - konkret vurdering - kommunens skøn
KEN nr 9986 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-12 om pension - varmetillæg - beregningsgrundlag - flere brændselsformer
KEN nr 9966 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-12 om likvid formue - helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - ældrecheck
KEN nr 9965 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-12 om folkepension - beregning - løbende ydelse - ændring - efterregulering - virkningstidspunkt - tilbagevirkende kraft
KEN nr 9964 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-12 om pension - løbende udbetaling - opgørelsesperiode - ændring - efterregulering - virkningstidspunkt - sygdom
KEN nr 10244 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 211-11 om førtidspension - frakendelse - borger - ønsker - tidspunkt
KEN nr 10243 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 210-11 om social pension - opsat pension - bopæl - udlandet - diplomat - stedlig kompetence
KEN nr 10242 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 209-11 om pension - afgørelseskompetence - Pensionsstyrelsen - bopælskommune
KEN nr 10174 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 137-11 om opsat pension - beskæftigelseskrav - indtægt ved personligt arbejde - feriegodtgørelse - ikke afholdt ferie
KEN nr 10173 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 136-11 om førtidspension - beløb til husleje - strafafsoning - rimelig udsigt til løsladelse - anke - Højesteret
KEN nr 10172 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 135-11 om førtidspension - fratræk - boligstøtte - udbetaling - modregning - økonomisk vurdering - rimeligt rådighedsbeløb
KEN nr 10137 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-11 om folkepension - beregning - samlevende - ikke gift - egen bolig
KEN nr 10076 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 37-11 om social pension - opsat pension - bopæl - arbejde - udlandet - stedlig kompetence
KEN nr 10075 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-11 om social pension - brøkpension - bopælstid - ophold i udlandet - uddannelse
KEN nr 10074 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-11 om folkepension - omregning - tidsbegrænset indkomst
KEN nr 10050 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-11 om pension - varmetillæg - varmepumpe - jordvarmeanlæg
KEN nr 10049 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-11 om førtidspension - overvægt - behandlingsmuligheder - operation
KEN nr 10372 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 196-10 om folkepension - supplerende pensionsydelse - ældrecheck - inddragelse af pension - afsoning