Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 1075 af 08/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier)
BEK nr 918 af 10/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
BEK nr 340 af 01/06/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn).
BEK nr 666 af 27/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
CIR nr 64 af 01/04/1982 - Gældende
Cirkulære om nye regler om byggeri i vinterperioden
VEJ nr 9096 af 21/02/2018 - Gældende
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
(Botilbudsvejledningen)
VEJ nr 9835 af 30/10/2014 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet
VEJ nr 178 af 12/12/2000 - Gældende
Vejledning om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier)
SKR nr 9832 af 19/12/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)
(Til samtlige kommuner, de sociale nævn samt Den Sociale Ankestyrelse)