Søgeresultat


Søgningen fandt 25 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9960 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-12 om tilsyn - privat - døgnpleje - anbringelsessted
KEN nr 10212 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 175-11 om arbejdsskade - personkreds - plejevederlag - pasning af døende - ansættelsesforhold
KEN nr 10158 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 120-11 om nødvendig merudgift - sansehave - blind
KEN nr 10157 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 119-11 om merudgifter - personkreds - psoriasisgigt - indgribende karakter - funktionsnedsættelse
KEN nr 10156 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 118-11 om merudgifter - personkreds - lårbensamputation - indgribende karakter - funktionsnedsættelse
KEN nr 10153 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-11 om aflastning - barnepige - delebørn
KEN nr 10151 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 113-11 om social service - nødvendige merudgifter - medicin - erektiv dysfunktion - rygmarvsskade
KEN nr 10150 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 112-11 om nødvendige merudgifter - diabetes - medicin - erektiv dysfunktion
KEN nr 10148 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-11 om borgerstyret personlig assistance - udmåling - hjælpetimer
KEN nr 10139 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-11 om kontanthjælp - enkeltudgifter - flytning - 18 år - hjemmeboende - boligløs - husvild
KEN nr 10135 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-11 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - afbrydelse - enkeltstående - bevilling
KEN nr 10132 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-11 om ledsagelse - merudgifter - befordring
KEN nr 10129 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 91-11 om tabt arbejdsfortjeneste - indtægtstab - forsørgelsespligt - udlændingelovgivningen
KEN nr 10118 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 80-11 om tabt arbejdsfortjeneste - barns 1. sygedag - overenskomst
KEN nr 10117 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-11 om tabt arbejdsfortjeneste - lægebehandling - hospitalskontrol
KEN nr 10116 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-11 om merudgifter ved forsørgelsen - indlæggelse - aflastning - pasning - sektoransvarlighedsprincip
KEN nr 10115 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 77-11 om merudgifter ved forsørgelsen - nødvendige merudgifter - ødelæggelser - forbrug - autistisk barn
KEN nr 10094 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 55-11 om merudgifter ved forsørgelsen - personkreds - udviklingsforstyrrelse - medicinsk behandling - ADHD - uafhængig af behandling - væsentlig funktionsnedsættelse
KEN nr 10090 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-11 om merudgifter - personkreds - døv - ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger
KEN nr 10088 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-11 om merudgifter - personkreds - blind - helhedsvurdering - funktionsnedsættelse
KEN nr 10087 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 48-11 om anden aktør - kompetence - indstilling - ugyldig - afgørelse - støtte - særlige indretninger - bil
KEN nr 10083 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-11 om anbringelse - aflastning - afgrænsning - tidsperspektiv
KEN nr 10082 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-11 om efterværn - døgnophold - tidsbegrænsning - tilbud - ophør
KEN nr 10062 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-11 om hjælpemidler - barn - handicaptandem - retarderet - ADHD - autisme
KEN nr 10060 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 21-11 om genbehandlingsfrist - fortsat anbringelse uden for hjemmet - barn under 1 aar