Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10097 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 156-12 om mellemkommunal refusion - flytning - eget initiativ - boligændring - medvirken
KEN nr 10066 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 125-12 om kontanthjælp - oplysningspligt - tilbagebetaling - formue - forbrugslån
KEN nr 10064 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 123-12 om anbringelse uden for hjemmet - samtykke - handlekommune - valg af anbringelsessted - opsættende virkning
KEN nr 10061 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - registrering - boform
KEN nr 10060 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 119-12 om betaling - opholdskommune - krisecenter - anonymitet
KEN nr 10059 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 118-12 om opholdskommune - betalingskommune - mellemkommunal refusion - medvirken - boform - flytning
KEN nr 10033 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 91-12 om mellemkommunal refusion - botilbud - boformer - forsorgshjem - egen bolig
KEN nr 10025 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder
KEN nr 10024 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-12 om nævnets efterprøvelse - kompetence - kvalitetsstandard - service niveau - praktisk hjælp - rengøring
KEN nr 10021 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-12 om mellemkommunal refusion - stedlig inkompetence - refusionspligt - anbringelse af et barn - forældremyndighedsindehaverens opholdskommune
KEN nr 10020 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-12 om handicappede i erhverv - kompensation - personlig assistance - fjerntolkning - videotolkning - godkendelse - personlig assistent
KEN nr 9996 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 54-12 om mellemkommunal refusion - udslusning - fængsel - ubrudt forløb - botilbud
KEN nr 9987 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-12 om folkepension - personligt tillæg - brøkpension - supplement - konkret vurdering - kommunens skøn
KEN nr 9975 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 33-12 om efterprøvelse af retlige spørgsmål - skønsmæssig afgørelse - boligindretning
KEN nr 9974 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-12 om mellemkommunal refusion - forsorgshjem - opholdskommune - bortvisning - midlertidigt ophold - folkeregistertilmelding - fast ophold
KEN nr 9973 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-12 om mellemkommunal refusion - boform - eget hjem
KEN nr 9968 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-12 om mellemkommunal refusion - boform - eget hjem - sidestilles - botilbud - beskyttet beskæftigelse
KEN nr 9967 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-12 om mellemkommunal refusion - anbringelse med samtykke - hjemgivelse - hjælpeforanstaltninger - afbrudt forløb - ophør af refusionsforpligtelse
KEN nr 9959 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 17-12 om folkepension - personligt tillæg - brøkpension - supplement - konkret vurdering - kommunens skøn
KEN nr 10268 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 235-11 om refusion - forsorgshjem - handlekommune - dokumentation
KEN nr 10265 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 232-11 om sygedagpenge - ophør - oplysningsgrundlag - psykisk lidelse - lægers oplysningspligt
KEN nr 10261 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 228-11 om sygedagpenge - anden aktør - afgørelse - genvurdering
KEN nr 10253 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 220-11 om klage - afgørelse - kompetence - boligindretning - opgørelse af boligudgift
KEN nr 10242 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 209-11 om pension - afgørelseskompetence - Pensionsstyrelsen - bopælskommune
KEN nr 10218 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 184-11 om mellemkommunal refusion - boformer - eget hjem - antal enheder - oplysninger - uden samtykke
KEN nr 10192 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 155-11 om kompetence - forældelse
KEN nr 10160 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 122-11 om klageberettiget - kompetence - kompetence til at klage - kommune