Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10056 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-12 om hjemmetræning - SFO - visitation - folkeskoleloven - personkreds - dagtilbud - forsyningsforpligtelse
KEN nr 10055 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 114-12 om merudgifter - personkreds - hjælpeforanstaltninger - OCD
KEN nr 10053 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 112-12 om opholdssted - Børn og unge - godkendelse - tilsyn - tilbagekaldelse - personalemæssige problemer - økonomiske forhold - utilstrækkelig ledelse - manglende uddannelse - juridisk enhed - Barnets reform
KEN nr 10035 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 93-12 om kontant tilskud - service niveau - praktisk hjælp
KEN nr 10034 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 92-12 om nødvendige merudgifter - børn - personkreds - funktionsevnevurdering
KEN nr 10029 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 87-12 om merudgifter - personkreds - blind - indgribende karakter - hjælpeforanstaltninger
KEN nr 10027 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-12 om merudgiftsydelse - økonomisk støtte - transportudgift - aflastning - hjemmel
KEN nr 10025 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder
KEN nr 10024 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-12 om nævnets efterprøvelse - kompetence - kvalitetsstandard - service niveau - praktisk hjælp - rengøring
KEN nr 10023 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 81-12 om behandlingsinstitution - egenbetaling - egen bolig
KEN nr 9995 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 53-12 om hjemmehjælp - praktisk bistand - pasning af barn i hjemmet - hjemmelsmangel
KEN nr 9993 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-12 om bilstøtte - afdragsordning - betalingsevne - indfrielse af gæld - tilbagebetaling
KEN nr 9992 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 50-12 om merudgifter - sclerose - personkreds
KEN nr 9989 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-12 om støtte til køb af bil - tilbagekaldelse - begunstigende forvaltningsakt - løbende retsforhold - faktiske ændringer - retlige ændringer
KEN nr 9975 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 33-12 om efterprøvelse af retlige spørgsmål - skønsmæssig afgørelse - boligindretning
KEN nr 10260 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 227-11 om merudgifter - nye regler - personkredsen - ikrafttræden
KEN nr 10259 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 226-11 om merudgifter til voksne - kursusudgifter - nedsat funktionsevne - begge ægtefæller
KEN nr 10258 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 225-11 om hjælpemiddel - merudgifter - driftsudgifter - el
KEN nr 10257 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 224-11 om boligindretning - boligskift - selv anskaffet
KEN nr 10255 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 222-11 om plejevederlag - hidtidig indtægt - maksimum
KEN nr 10230 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 197-11 om hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpemiddel - væsentlighedskriterium
KEN nr 10214 af 20/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 178-11 om botilbud - længerevarende - visitation - frit valg - Tilbudsportalen - registrering - økonomiske hensyn - godkendelse
KEN nr 10198 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 161-11 om merudgifter - nødvendig - kanylebokse
KEN nr 10196 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 159-11 om merudgifter - nødvendig - snerydning
KEN nr 10194 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 157-11 om støtte til køb af bil - funktionsnedsættelse - svær lammelse - kørselsbehov - andre ordninger - handicaptransport
KEN nr 10192 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 155-11 om kompetence - forældelse
KEN nr 10190 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 153-11 om sædvanligt indbo - digitalkamera - forbrugsgode