Søgeresultat


Søgningen fandt 17 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10049 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 108-12 om tilbud - beskæftigelsesmuligheder - personer, der ikke er i beskæftigelse - ret og pligt
KEN nr 10042 af 01/06/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-12 om sygedagpenge - forlængelse - fleksjob - retskrav
KEN nr 10031 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-12 om fleksjob - løntilskud - udbetaling af løn - Lønmodtagernes Garantifond - tilbagebetaling
KEN nr 10016 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-12 om revalideringsydelse - tilbagebetaling - mod bedre vidende - gyldig - jobplan
KEN nr 10003 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 61-12 om fleksjob - tilskud - selvstændig virksomhed - beregningsgrundlag - lokallønsaftale
KEN nr 10002 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - overenskomstmæssig mindsteløn - frisør
KEN nr 9977 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-12 om uddannelses- eller handicapbetinget udgift - særlige udgifter - psykologbehandling - revalidering
KEN nr 9976 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-12 om fleksjob - løntilskud - efterregulering - erstatning - kompetence - klageinstans
KEN nr 9958 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-12 om tilbud - beskæftigelsesfremmende foranstaltning - højskoleophold - overvægt - jobcentrets vurdering - behov
KEN nr 10252 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 219-11 om tilbud - arbejdsmarkedets behov - den lediges ønske - uddannelse - frisør
KEN nr 10251 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift
KEN nr 10250 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 217-11 om virksomhedspraktik - konkurrenceforvridende - klage - kompetence
KEN nr 10249 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 216-11 om fleksjob - kontanthjælp - befordringsgodtgørelse - målgruppe
KEN nr 10228 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 195-11 om arbejdsløshedsforsikring - ledig - uddannelsesbetingede udgifter - nødvendig følge af uddannelsen
KEN nr 10187 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 150-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - væsentligt omfang
KEN nr 10186 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 149-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - vurdering i forhold til fuldtidsarbejde
KEN nr 10184 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand