Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 555 af 25/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 987 af 04/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige og i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
BEK nr 398 af 16/12/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
CIR nr 220 af 16/12/1963 - Gældende
Cirkulære om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
SKR nr 11340 af 30/08/1994 - Gældende
Skrivelse om fuldbyrdelse i et andet nordisk land af en i Danmark idømt frihedsstraf. (* 1)
SKR nr 11110 af 21/04/1967 - Gældende
Skrivelse om inddrivelse af toldafgifter pålagt i andet nordisk land
CIS nr 11725 af 20/11/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af toldmyndighedernes fremgangsmåde i forbindelse med inddrivelse af her i landet administrativt forelagte bøder for overtrædelse af toldlovgivningen for personer, der har ophold i et af de øvrige nordiske lande.
CIS nr 11400 af 10/10/1974 - Gældende
Cirkulærskrivelse om overførsel af ikke-nordiske statsborgere til strafudståelse i et andet nordisk land. (* 1)