Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 661 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.
(Refusionsbekendtgørelsen)
BEK nr 1512 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1449 af 08/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)
(Trejdepartsadgangsbekendtgørelsen)
BEK nr 434 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore
(Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1425 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v.
(CCS-bekendtgørelsen)
BEK nr 664 af 19/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet
(Energiklagenævnets forretningsorden)
BEK nr 419 af 02/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Gebyrbekendtgørelsen)
BEK nr 56 af 04/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund
(§ 34 bekendtgørelsen)
BEK nr 169 af 24/02/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om visse områder i Danmark, der er åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter
BEK nr 380 af 29/11/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om eneretsbevilling til indvinding af salt (natriumklorid) ved opskylning
BEK nr 372 af 07/11/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af kulbrinter m.v. i Danmarks undergrund (Eneretsbevillingen)
EBV nr 5030 af 08/12/1983 - Gældende
Eneretsbevilling om tilladelse til Dansk Olie og Naturgas A/S til at efterforske og indvinde geotermisk energi
AFT nr 5010 af 19/05/1981 - Gældende
AFTALE mellem ENERGIMINISTEREN og BEVILLINGSHAVERNE I HENHOLD TIL ENERETSBEVILING AF 8. JULI 1962 TIL EFTERFORSKNING OG INDVINDING AF KULBRINTER I DANMARKS UNDERGRUND (1981-aftalen)
AFT nr 5005 af 15/07/1976 - Gældende
AFTALE af 15. juli 1976 mellem BEVILLINGSHAVERNE I HENHOLD TIL ENERETSBEVILLING AF 8. JULI 1962 og HANDELSMINISTEREN (1976-aftalen)