Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9743 af 28/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt - selvangivelsespligt
KEN nr 9225 af 10/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. foreningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven
KEN nr 11111 af 19/10/1993 - Gældende
Fondsloven, Vedtægtsændring, Anbringelse af fondes midler,
KEN nr 11033 af 21/06/1993 - Gældende
Fondsloven, Undtaget fra fondsloven.
KEN nr 11032 af 21/06/1993 - Gældende
Fondsloven, Vedtægtsændring, Hjemsted.
KEN nr 11111 af 06/08/1992 - Gældende
Fondsloven, Dispensation fra fondslovens kapitalkrav.
KEN nr 11031 af 23/03/1992 - Gældende
Fondsloven, Prohibitivpåtegning, Kapitalforbrug.
KEN nr 11190 af 12/09/1991 - Gældende
Fondsloven, Fondsmyndighed, Fondens ledelse.
KEN nr 11211 af 19/12/1990 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Vedtægtsændring, Permutation uden for fondsloven.
KEN nr 11155 af 05/10/1990 - Gældende
Fondsloven
KEN nr 11049 af 26/02/1990 - Gældende
Fondsloven, Vedtægtsændring, Betingelser for opløsning.
KEN nr 11056 af 06/07/1989 - Gældende
Fondsloven, Vedtægtsændring, Kapitalbegrebet, Betingelser for opløsning.
KEN nr 11021 af 06/03/1989 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Kapitalens uigenkaldelige udskillelse
KEN nr 11012 af 20/02/1989 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Indsamlinger, opsparing og lign.
KEN nr 11083 af 07/06/1988 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Indsamlinger, opsparing og lignende.
KEN nr 11075 af 03/06/1988 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Selvstændig ledelse.
KEN nr 11068 af 25/05/1988 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Kapitalens uigenkaldelige udskillelse.
KEN nr 11065 af 06/05/1988 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Selvstændig ledelse.
KEN nr 11060 af 26/04/1988 - Gældende
Fondsloven, Lovens anvendelsesområde, Fondsbegrebet, Stiftelsesmåden
KEN nr 11057 af 25/04/1988 - Gældende
Fondsloven, Ekstraordinære dispositioner, Vedtægtsændring, Betingelser for opløsning.
UDT nr 10611 af 26/06/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kommuners adgang til at anbringe midler i investerings- og placeringsforeninger
UDT nr 9677 af 01/07/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes adgang til at anbringe midler i investeringsforeninger, der anbringer midler i ikke-europæiske obligationer
UDT nr 9660 af 03/03/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes adgang til at anbringe midler i investeringsforeninger, som i overensstemmelse med fondsbekendtgørelsen investerer i aktier
UDT nr 11011 af 01/02/1993 - Gældende
Fondsloven Ikke-erhvervsdrivende fondes optagelse af lån.