Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1063 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, og §§ 2 og 9-11 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.).
BEK nr 209 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 1183 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 187 af 25/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov nr. 168 af 12. marts 2008 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven (Retsmægling mv.)
BEK nr 753 af 12/11/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter
BEK nr 162 af 28/03/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer.
CIS nr 11481 af 02/11/1994 - Gældende
Vedrørende personalets forplejning den 24. og 31. december
CIS nr 11200 af 30/03/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om kommunernes betaling for attester til brug for sammenlægning af visse faste ejendomme i forbindelse med etablering af et landsdækkende krydsreferenceregister
CIS nr 11055 af 12/01/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til tinglysningskontorerne om landinspektørers betaling for attester m.v., jf. retsafgiftslovens § 48, stk. 1.
CIS nr 11225 af 25/05/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om lov om ændring af retsafgiftsloven
CIS nr 11195 af 25/04/1989 - Gældende
Cirkulærskrivelse til domstolene om tilbagebetaling af retsafgift i forbindelse med lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.
CIS nr 11360 af 16/12/1988 - Gældende
Cirkulærskrivelse til domstolene om tilbagebetaling af retsafgift i forbindelse med loven om midlertidigt huslejestop.
CIS nr 11200 af 25/06/1985 - Gældende
Cirkulærskrivelse til domstolene om tilbagebetaling af retsafgift i anledning af lov nr. 615 af 19. december 1984 om ændring af ligningsloven (Aktiesalg til holdingselskaber).
CIS nr 11250 af 17/01/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om tinglysningsafgift