Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 580 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.)
BEK nr 209 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 1183 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 762 af 20/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 214 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen
BEK nr 213 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen
BEK nr 1213 af 25/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen
BEK nr 835 af 04/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
BEK nr 763 af 20/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden
BEK nr 507 af 21/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for tinglysningssystemet
AND nr 40 af 03/03/1927 - Gældende
Anordning om Tinglysningsvæsenet i visse sønderjydske Retskredse.
CIR nr 165 af 03/07/1948 - Gældende
Cirkulære til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogsførere angaaende Ejerbetegnelsen i Tingbøgerne for de under Statsskovvæsenets Administration hørende Ejendomme.
CIR nr 70 af 22/05/1935 - Gældende
Cirkulære til samtlige Skifteretter angaaende Meddelelse til Tinglysningsdommeren om Ægtepagt, Umyndiggørelsesdekreter m.v.
SKR nr 9776 af 20/06/2017 - Gældende
Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignal
SKR nr 35 af 24/02/1956 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til dommeren i N. N.
SKR nr 184 af 13/05/1948 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til N. N. Byraad.
SKR nr 250 af 04/10/1947 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i X Herreder.
SKR nr 288 af 08/08/1942 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i N. N. Herreder.
SKR nr 66 af 09/02/1942 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Civildommeren i X Købstad m.v.
SKR nr 314 af 14/11/1941 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i A. Købstad m.v.
SKR nr 155 af 10/03/1941 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Sagfører, cand. jur. N. N.
SKR nr 237 af 04/12/1939 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Landsretssagfører N. N.
SKR nr 169 af 22/07/1937 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i N. N. Retskreds.
SKR nr 95 af 03/06/1936 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til N. N.
SKR nr 196 af 18/06/1935 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet angaaende Uskadelighedsattester.
SKR nr 215 af 06/09/1933 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til N. N.
SKR nr 181 af 11/08/1930 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i A Retskreds.
SKR nr 30 af 06/02/1928 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Civildommeren i N. N. Købstad.
SKR nr 165 af 15/11/1927 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i X Købstad.
SKR nr 140 af 24/09/1927 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Civildommeren i Roskilde Købstad m. v.
SKR nr 73 af 21/04/1927 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i Køge Købstad m.v.
CIS nr 11301 af 11/06/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tinglysning af pantebreve for rentetilpasningslån.
CIS nr 252 af 25/09/1962 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tinglysning af pantebreve for kontantlån. (Til tinglysningsdommerne.)