Søgeresultat


Søgningen fandt 1 dokument. Dette ses herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
CIR1H nr 148 af 02/08/1963 - Gældende
Cirkulære om hundelovens administration m.v. (Til politiet og sognefogederne)