Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9043 af 02/11/2012 - Gældende
Indretning af transportsystem sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
KEN nr 9076 af 14/12/2011 - Gældende
Påbud med frist om at sikre forsvarlig anvendelse af en maskine, men ophævelse af strakspåbud om midlertidige foranstaltninger
KEN nr 9067 af 30/11/2011 - Gældende
Påbud om forsvarlig anvendelse af ældre – ikke CE mærkede maskiner
KEN nr 9232 af 28/02/2011 - Gældende
Hjemvisning af påbud om afskærmning af farlige, bevægelige maskindele på en maskine
KEN nr 9227 af 25/02/2011 - Gældende
Krav til nødstop på ældre maskiner, som ikke er CE-mærket
KEN nr 9094 af 29/01/2010 - Gældende
Behandling af for sen klage på grund af manglende hjemmel – Ændring af metodepåbud
KEN nr 10150 af 29/10/2009 - Gældende
Manglende hjemmel til at give påbud om undersøgelse af vandskianlæg
KEN nr 10295 af 18/12/2008 - Gældende
Manglende sikkerhed ved krogsystem monteret på traktor omfattet af traktordirektivet – Kan påbud gives med hjemmel i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Kap. 3 om andre tekniske hjælpemidler
KEN nr 9483 af 03/03/2008 - Gældende
Realitetsbehandling af klage, der var kommet for sent. Strakspåbud om maskinsikring.
KEN nr 9216 af 31/01/2008 - Gældende
Påbud om nødstop på søjleboremaskine.
KEN nr 9284 af 30/01/2008 - Gældende
Forbud mod anvendelse af udstyr til sandblæsning.
KEN nr 9209 af 30/01/2008 - Gældende
Leverandørpåbud - påbud om fodlister på reposer på trappetårn
KEN nr 9556 af 29/03/2007 - Gældende
Arbejdstilsynet havde ikke hjemmel til at tilbagekalde sin afgørelse om ophævelse af et tidligere givet påbud om krav til stopfunktion på gevindskæremaskiner
AFG nr 10446 af 31/08/2007 - Gældende
Strakspåbud/påbud med frist – ikke tilstrækkeligt belyst