Søgeresultat


Søgningen fandt 25 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 486 af 14/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven
(Ejendomsværdiskatteloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10621 af 11/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom
KEN nr 10829 af 03/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom – værelsesudlejning
KEN nr 10875 af 29/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af bolig i Frankrig
KEN nr 9573 af 30/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendomsværdibeskatning af stuehus
KEN nr 9326 af 06/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendomsværdiskat forskudt indkomstår - pensionistnedslag
KEN nr 10215 af 26/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Beregning ejendomsværdiskat udstykning - tofamilieejendom
KEN nr 9219 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter - ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 10182 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 10155 af 10/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Beregning af ejendomsværdiskat
KEN nr 9777 af 11/08/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. begrænsningsreglerne i ejendomsværdiskatteloven
KEN nr 9664 af 28/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. maj 2003 vedr. Ejendomsværdiskat - enfamilieshus
KEN nr 10103 af 12/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. juni 2002 vedr. ejendomsværdiskat
AFG nr 9349 af 26/02/2019 - Gældende
P/S-deltagere skulle løbende betale ejendomsværdiskat på baggrund af ejerskabet og benyttelse af de gennem P/S’et ejede ejendomme
AFG nr 9390 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
AFG nr 9388 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
AFG nr 9708 af 19/06/2007 - Gældende
Erhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet
UDT nr 9180 af 18/03/2005 - Gældende
Fastsættelse af udlejningsværdi for stuehus med bopælspligt efter landbrugslovgivningen
UDT nr 9099 af 20/03/2003 - Gældende
Ejendomsværdibeskatning for medarbejdere ved diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
SKR nr 9249 af 20/05/2009 - Gældende
Skrivelse om Fastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2008
SKR nr 9639 af 16/09/2008 - Gældende
Skrivelse om meddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet
SKR nr 9299 af 25/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Retningslinjer for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår
SKR nr 9298 af 25/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår
SKR nr 9114 af 04/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Vedr. den nye svenske ”fastighedsavgift”
SKR nr 9113 af 04/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 2001