Søgeresultat


Søgningen fandt 33 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1642 af 16/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1420 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer
BEK nr 1448 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om biblioteksafgift
BEK nr 1328 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
BEK nr 1007 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand
BEK nr 1835 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020
(Driftsbekendtgørelse for lag og flag)
BEK nr 557 af 26/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 493 af 20/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af godkendte innovationsmiljøer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 492 af 20/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af visse selskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 317 af 30/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 191 af 27/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 110 af 30/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1587 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter
BEK nr 1586 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1585 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1578 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1575 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter
BEK nr 1568 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1564 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser m.v. på Skatteministeriets område
BEK nr 1130 af 24/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 1312 af 19/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 
(Bilskrotbekendtgørelsen)
BEK nr 286 af 06/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr
BEK nr 1220 af 07/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Finansministeriets område
BEK nr 336 af 27/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 331 af 24/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen
BEK nr 579 af 01/09/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om registret for genteknologi
VEJ nr 9847 af 19/12/2013 - Gældende
Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen
VEJ nr 11122 af 03/03/1997 - Gældende
Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1)
SKR nr 9691 af 03/07/2018 - Gældende
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
SKR nr 9162 af 19/03/2018 - Gældende
Information vedrørende samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger
SKR nr 9583 af 14/03/2016 - Gældende
SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal
SKR nr 11123 af 03/03/1997 - Gældende
Skrivelse vedr. vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1) (Til Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne)
CIS nr 9044 af 28/01/2016 - Gældende
Information vedrørende fortolkningen af offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3