Søgeresultat


Søgningen fandt 39 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9121 af 26/10/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet
KEN nr 9119 af 25/10/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg
KEN nr 9117 af 02/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist
KEN nr 9720 af 30/04/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom
KEN nr 9691 af 01/03/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. udlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet
KEN nr 9368 af 14/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort
KEN nr 9346 af 25/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af kildeskat på renter – retmæssig ejer
KEN nr 9343 af 11/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for indsendelse af selvangivelse – bindende svar
KEN nr 9316 af 30/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg – studieophold i udlandet
KEN nr 9290 af 27/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genanbringelse af ejendomsavance
KEN nr 9783 af 01/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg
KEN nr 9804 af 09/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort
KEN nr 9754 af 15/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisoromkostninger – avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber
KEN nr 9746 af 26/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fritagelse for renter og procenttillæg på restskat
KEN nr 10041 af 21/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af rentekildeskat
KEN nr 9543 af 23/12/2008 - Gældende
Beløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse
KEN nr 9531 af 17/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvangivelses- og skattepligt – forening
KEN nr 10188 af 26/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab
KEN nr 10656 af 08/11/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – klage over skattetillæg
KEN nr 10909 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på driftsmidler
KEN nr 9270 af 23/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - tilskud fra klagerens repræsentant
KEN nr 9282 af 17/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Henstand med indsendelse af selvangivelse
KEN nr 9254 af 13/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 10208 af 13/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 10151 af 24/01/2206 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ansøgning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 10149 af 17/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg sen indgivelse af selvangivelsen
KEN nr 10150 af 11/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 9164 af 09/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af landsskatteretsafgørelser efter frifindelse i straffesag vedr. samme spørgsmål.
AFG nr 9901 af 22/08/2017 - Gældende
Digital valuta anset for struktureret fordring
AFG nr 9611 af 19/08/2008 - Gældende
Forelæggelse for Skatterådet - bevisvurdering
AFG nr 19190 af 28/09/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Transfer pricing. Spørgsmål om interessentskab kunne anses for en juridisk person i relation til skattekontrollovens § 3 B.
UDT nr 9078 af 24/02/2006 - Gældende
SKAT henter selv årsrapporten digitalt
UDT nr 9055 af 07/02/2006 - Gældende
Behandlingen af visse regnskabsposter, herunder udskudt skat, i relation til reglerne om udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta
UDT nr 9666 af 31/10/2005 - Gældende
Tranfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter
UDT nr 9563 af 05/09/2005 - Gældende
Mindstekrav genbeskatningssaldi mv. - genbeskatningssaldi
UDT nr 9344 af 17/06/2005 - Gældende
Sambeskatning til rådgivere
UDT nr 9316 af 10/06/2005 - Gældende
Skattemæssige krav til regnskab frist for indsendelse af nye oplysninger - Mindstekravsbekendtgørelsen
UDT nr 9346 af 14/06/2004 - Gældende
Gensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat
UDT nr 11946 af 20/03/2001 - Gældende
Transfer pricing-ændring - godkendelseskrav manglende forudgående godkendelse