Søgeresultat


Søgningen fandt 17 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9693 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium
KEN nr 9794 af 22/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gymnasium – momspligt – elafgift – vandafgift
KEN nr 9540 af 08/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgifter - forældelse
KEN nr 9623 af 04/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. december 2002 vedr. Tilbagebetaling af vandafgift idrætshal udlejet på timebasis
KEN nr 12449 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12416 af 29/08/2001 - Gældende
Konkursbo. Godtgørelse for vandafgifter og fradrag for moms. Afregning
KEN nr 12810 af 07/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10078 af 07/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11092 af 08/09/1999 - Gældende
El- vand og -Co2 afgift.
KEN nr 11090 af 27/08/1999 - Gældende
El- og vandforbrug i feriecenters badeland
KEN nr 11102 af 24/06/1999 - Gældende
Vandafgift
AFG nr 9353 af 26/03/2019 - Gældende
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
AFG nr 9352 af 26/03/2019 - Gældende
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
AFG nr 9351 af 26/03/2019 - Gældende
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
AFG nr 9731 af 25/04/2017 - Gældende
Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle
AFG nr 10925 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Vandafgift af regnvand, søvand, afværgeforanstaltninger og renset kloak- og spildevand
AFG nr 9767 af 23/09/2008 - Gældende
Moms – gymnasiums momspligt og fradragsret – godtgørelse af elafgift