Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 314 af 28/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)
BEK nr 556 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
BEK nr 1256 af 01/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
BEK nr 1252 af 01/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister
BEK nr 442 af 01/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger
BEK nr 677 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation
BEK nr 1253 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder
BEK nr 825 af 03/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse
BEK nr 1114 af 14/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt
BEK nr 1111 af 14/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber
VEJ nr 9153 af 03/03/2007 - Gældende
Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet