Søgeresultat


Søgningen fandt 122 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1114 af 18/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
(Virksomhedsskatteloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9719 af 13/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar (SKM2011.623.SR)
KEN nr 9687 af 19/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen
KEN nr 9671 af 26/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar
KEN nr 9697 af 30/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit
KEN nr 9759 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar
KEN nr 9741 af 31/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genanbringelse af avance ved salg af fast ejendom – bindende svar
KEN nr 9325 af 28/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse ved. beskatning af opsparet overskud i virksomhed – ophør af fuld skattepligt til Danmark – vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted
KEN nr 9294 af 21/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. swapaftale – virksomhedsordning – bindende svar (SKM2010.110.SR)
KEN nr 9042 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder – opgørelse af afskrivningsgrundlag
KEN nr 9050 af 14/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvangivet hævet opsparet overskud
KEN nr 9546 af 03/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opsparet overskud – nedsættelse af anskaffelsessum – skattefri virksomhedsomdannelse
KEN nr 10218 af 24/10/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsomdannelse
KEN nr 10831 af 05/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rådighedsbeskatning af fri bil – ligelig fordeling
KEN nr 10895 af 27/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsskatteordningen – privat realkreditlån indskudt i virksomheden
KEN nr 9772 af 02/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Virksomhedsskatteloven kapitalafkast - obligationer
KEN nr 10221 af 17/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Virksomhedsordning udlån fra hovedaktionær til ApS - udlejningsejendom
KEN nr 9239 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om omgørelse - køb af aktier
KEN nr 9238 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omgørelse - investeringsbeviser - virksomhedsordning
KEN nr 9328 af 08/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattefri virksomhedsomdannelse.
KEN nr 9299 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter til renovering af fast ejendom.
KEN nr 9818 af 14/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsordningen. Løbende ydelser.
KEN nr 12364 af 27/07/2001 - Gældende
Landsskattekendelse
KEN nr 11721 af 31/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11130 af 10/02/1999 - Gældende
Værdi af fri bil
KEN nr 18195 af 16/08/1991 - Gældende
Virksomhedsordning - lønmodtager - kommanditselskab. (* 1)
AFG nr 9855 af 27/08/2019 - Gældende
Kvalifikation - Pensionsprodukt - Virksomhedsskatteordning - Skattepligtig pengeinstitutordning
AFG nr 9853 af 25/06/2019 - Gældende
Virksomhedsordningen - ”anden virksomhed” derfor ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19
AFG nr 9823 af 25/06/2019 - Gældende
Investeringsselskab kunne indgå i virksomhedsordningen
AFG nr 10162 af 18/12/2018 - Gældende
Virksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine
AFG nr 9871 af 25/09/2018 - Gældende
Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler
AFG nr 9393 af 24/04/2018 - Gældende
Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen
AFG nr 10256 af 28/11/2017 - Gældende
Udlån fra virksomhedsordningen - obligationer
AFG nr 10150 af 24/10/2017 - Gældende
Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber
AFG nr 10078 af 26/09/2017 - Gældende
Pensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud
AFG nr 9751 af 27/06/2017 - Gældende
Succession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag
AFG nr 9754 af 23/05/2017 - Gældende
Virksomhedsordningen - ubeboet stuehus - sikkerhedsstillelse
AFG nr 9742 af 23/05/2017 - Gældende
Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9259 af 28/02/2017 - Gældende
Transport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b
AFG nr 10425 af 20/12/2016 - Gældende
Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen
AFG nr 10174 af 25/10/2016 - Gældende
Virksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld
AFG nr 9839 af 21/06/2016 - Gældende
Overdragelse med succession - virksomhedsordningen
AFG nr 9832 af 24/05/2016 - Gældende
Virksomhedsordning - kaution for selskabs bankgæld
AFG nr 9652 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9417 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - overdragelse med succession
AFG nr 9408 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9595 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner
AFG nr 9413 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - kautionsforpligtelse over for selskab
AFG nr 9409 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner
AFG nr 9449 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser
AFG nr 9272 af 16/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse, stuehus - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9267 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse, stuehus- Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9265 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld
AFG nr 9085 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Ejendomsavance - ideelle andele af ejendom - afståelse - opdeling i ejerlejligheder - udlejning af fast ejendom - virksomhedsordningen - skattepligt
AFG nr 9077 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Værdiansættelse af stuehus - sikkerhed for gæld
AFG nr 9049 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Udlån til ejendomsinvestering fra virksomhedsordningen
AFG nr 11399 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Udlån fra virksomhedsordningen
AFG nr 11392 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen, gæld i stuehus
AFG nr 11391 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen, gæld i stuehus
AFG nr 11401 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld
AFG nr 11388 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordning – pantsætning af aktiver beskattes ikke
AFG nr 11387 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - opdeling af kassekredit
AFG nr 11240 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - kaution for gæld i selskab - sikkerhedsstillelse som følger af den solidariske hæftelse i interessentskaber
AFG nr 10990 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - solidarisk kaution for selskabs gæld
AFG nr 10917 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Udskiftning af sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 11393 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordning - sikkerhedsstillelse ej erhvervsmæssig
AFG nr 10379 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Kaution - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 10203 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen – kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse – beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6
AFG nr 10194 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordning – pantsætning af aktiver beskattes ikke
AFG nr 10188 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen – opdeling af kassekredit
AFG nr 10185 af 23/06/2015 - Gældende
Vindmølle, erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 10183 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen - kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse - beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. - Erstatter SKM2015.471.SR.
AFG nr 10180 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen - kaution - beskatning som sikkerhedsstillelse
AFG nr 9113 af 17/02/2009 - Gældende
Ejendom – genanbringelse – svensk skovejendom
AFG nr 9102 af 17/02/2009 - Gældende
Etablering af andelskapital via prisreduktion hhv. midler fra virksomhedsskatteordningen mv.
AFG nr 9778 af 23/09/2008 - Gældende
Royalty – virksomhedsordningen
AFG nr 9584 af 19/08/2008 - Gældende
Udleje af ejendom i udlandet – virksomhedsordningen - ejendomsavance
AFG nr 9356 af 20/05/2008 - Gældende
Den moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder
AFG nr 9342 af 20/05/2008 - Gældende
Struktureret indlån – finansiel kontrakt - virksomhedsordningen
AFG nr 9051 af 20/05/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt – lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9684 af 19/06/2007 - Gældende
Hotelejerlejlighed moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse virksomhedsskatteordning ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg
AFG nr 9652 af 22/05/2007 - Gældende
Working interest afskrivning virksomhedsordningen - anpartsreglerne
AFG nr 9577 af 20/03/2007 - Gældende
Omdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller parterselskab
AFG nr 9549 af 20/02/2007 - Gældende
Virksomhedsordningen - aktielejlighed
AFG nr 10067 af 21/11/2006 - Gældende
Virksomhedsordningen indskud af fast ejendom
AFG nr 10066 af 21/11/2006 - Gældende
Overnatning i egen hotelejerlejlighed i forbindelse med arbejde
AFG nr 9502 af 25/04/2006 - Gældende
Strukturerede obligationer modregning af tab i finansielle kontrakter og virksomhedsordningen
AFG nr 9478 af 25/04/2006 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto indskud af fuldt ud privat benyttet personbil
AFG nr 9639 af 11/10/2005 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse overdragelse af aktiepost reduktion af negativ indskudskonto tidspunkt for værdiansættelse - succession
AFG nr 9325 af 22/02/2005 - Gældende
Indeksobligationer
AFG nr 9081 af 14/12/2004 - Gældende
Etableringskonto betingelser for forlods afskrivning og indskud
AFG nr 9300 af 23/09/2004 - Gældende
Garantbeviser sparekasse virksomhedsordningen
AFG nr 9356 af 15/06/2004 - Gældende
Reduktion af negativ indskudskonto skattefri virksomhedsomdannelse aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen ændring af praksis efter SKM2003.213.LR
AFG nr 9350 af 20/04/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af valg i selvangivelsen
AFG nr 9322 af 17/02/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af et valg i selvangivelsen
AFG nr 9323 af 20/01/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af et valg i selvangivelsen
AFG nr 9346 af 20/05/2003 - Gældende
Virksomhedsordningen - den særlige kapitalafkastordning - medarbejdere ansat i selskabet
AFG nr 9270 af 20/05/2003 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af privat ejerboligdel - reduktion af negativ indskudskonto
AFG nr 12182 af 19/06/2001 - Gældende
Virksomhedsordningen - succession
AFG nr 12072 af 19/06/2001 - Gældende
Anmodning om omgørelse skattestyrelsesloven virksomhedsordningen hæverækkefølgen
AFG nr 12041 af 24/04/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked virksomhedsordningen udlån af opsparede midler til investeringsselskab
AFG nr 12040 af 24/04/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked virksomhedsordningen udlån af opsparede midler til familie
AFG nr 9647 af 01/01/1999 - Gældende
Afgørelser fra Ligningsrådet
AFG nr 18010 af 12/01/1989 - Gældende
Virksomhedsordningen - beregning af kapitalafkast Statsskattedirektoratet blev spurgt, om kapitalafkastet efter virksomhedsskattelovens § 7 korrigeres for pristalsregulering efter afskrivningslovens § 5, jf. § 2, stk. 3, af en negativ saldoværdi. (* 1)
AFG nr 18488 af 10/06/1988 - Gældende
Hæverækkefølge - bil - virksomhedsskattelovens § 5 (* 1)
AFG nr 18306 af 18/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Assurandør drev ikke selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)
AFG nr 18305 af 18/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. En vognmand, der alene kørte for vaskeriet R, kunne anvende virksomhedsskatteordningen. (* 1)
AFG nr 18300 af 16/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Medlemmerne af en folkemusikgruppe kunne anvende virksomhedsskatteordningen. (* 1)
UDT nr 9450 af 07/07/2006 - Gældende
Kapitalafkastsatsen for 2006
UDT nr 9357 af 06/07/2004 - Gældende
Reduktion af negativ indskudskonto skattefri virksomhedsomdannelse aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen ændring af praksis efter SKM2003.213.LR
UDT nr 9054 af 26/02/2002 - Gældende
Kapitalforklaring udlejere af et enkelt lejemål
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1021 af 04/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
CIR nr 60 af 08/04/1998 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 976 af 17. december 1997 om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.)
SKR nr 10354 af 01/11/2017 - Gældende
Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignal
SKR nr 9588 af 27/04/2016 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal
SKR nr 9467 af 20/07/2009 - Gældende
Skrivelse om Kapitalafkastsatsen for 2009
SKR nr 9354 af 22/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Værdiansættelse ved overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatøkonomien mv. – præciseringer til SKM2009.59.SKAT
SKR nr 9251 af 18/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal
SKR nr 9140 af 18/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal
SKR nr 9389 af 15/07/2008 - Gældende
Skrivelse om Kapitalafkastsatsen for 2008
SKR nr 9576 af 17/07/2007 - Gældende
Kapitalafkastsatsen for 2007