Søgeresultat


Søgningen fandt 110 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9719 af 13/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar (SKM2011.623.SR)
KEN nr 9687 af 19/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen
KEN nr 9671 af 26/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar
KEN nr 9697 af 30/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit
KEN nr 9759 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar
KEN nr 9741 af 31/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genanbringelse af avance ved salg af fast ejendom – bindende svar
KEN nr 9325 af 28/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse ved. beskatning af opsparet overskud i virksomhed – ophør af fuld skattepligt til Danmark – vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted
KEN nr 9294 af 21/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. swapaftale – virksomhedsordning – bindende svar (SKM2010.110.SR)
KEN nr 9042 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder – opgørelse af afskrivningsgrundlag
KEN nr 9050 af 14/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvangivet hævet opsparet overskud
KEN nr 9546 af 03/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opsparet overskud – nedsættelse af anskaffelsessum – skattefri virksomhedsomdannelse
KEN nr 10218 af 24/10/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsomdannelse
KEN nr 10831 af 05/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rådighedsbeskatning af fri bil – ligelig fordeling
KEN nr 10895 af 27/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsskatteordningen – privat realkreditlån indskudt i virksomheden
KEN nr 9772 af 02/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Virksomhedsskatteloven kapitalafkast - obligationer
KEN nr 10221 af 17/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Virksomhedsordning udlån fra hovedaktionær til ApS - udlejningsejendom
KEN nr 9239 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om omgørelse - køb af aktier
KEN nr 9238 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omgørelse - investeringsbeviser - virksomhedsordning
KEN nr 9328 af 08/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattefri virksomhedsomdannelse.
KEN nr 9299 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter til renovering af fast ejendom.
KEN nr 9818 af 14/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsordningen. Løbende ydelser.
KEN nr 12364 af 27/07/2001 - Gældende
Landsskattekendelse
KEN nr 11721 af 31/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11130 af 10/02/1999 - Gældende
Værdi af fri bil
KEN nr 18195 af 16/08/1991 - Gældende
Virksomhedsordning - lønmodtager - kommanditselskab. (* 1)
AFG nr 9855 af 27/08/2019 - Gældende
Kvalifikation - Pensionsprodukt - Virksomhedsskatteordning - Skattepligtig pengeinstitutordning
AFG nr 9853 af 25/06/2019 - Gældende
Virksomhedsordningen - ”anden virksomhed” derfor ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19
AFG nr 9823 af 25/06/2019 - Gældende
Investeringsselskab kunne indgå i virksomhedsordningen
AFG nr 10162 af 18/12/2018 - Gældende
Virksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine
AFG nr 9871 af 25/09/2018 - Gældende
Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler
AFG nr 9393 af 24/04/2018 - Gældende
Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen
AFG nr 10256 af 28/11/2017 - Gældende
Udlån fra virksomhedsordningen - obligationer
AFG nr 10150 af 24/10/2017 - Gældende
Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber
AFG nr 10078 af 26/09/2017 - Gældende
Pensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud
AFG nr 9751 af 27/06/2017 - Gældende
Succession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag
AFG nr 9754 af 23/05/2017 - Gældende
Virksomhedsordningen - ubeboet stuehus - sikkerhedsstillelse
AFG nr 9742 af 23/05/2017 - Gældende
Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9259 af 28/02/2017 - Gældende
Transport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b
AFG nr 10425 af 20/12/2016 - Gældende
Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen
AFG nr 10174 af 25/10/2016 - Gældende
Virksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld
AFG nr 9839 af 21/06/2016 - Gældende
Overdragelse med succession - virksomhedsordningen
AFG nr 9832 af 24/05/2016 - Gældende
Virksomhedsordning - kaution for selskabs bankgæld
AFG nr 9652 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9417 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - overdragelse med succession
AFG nr 9408 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9595 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner
AFG nr 9413 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - kautionsforpligtelse over for selskab
AFG nr 9409 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner
AFG nr 9449 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser
AFG nr 9272 af 16/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse, stuehus - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9267 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse, stuehus- Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9265 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld
AFG nr 9085 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Ejendomsavance - ideelle andele af ejendom - afståelse - opdeling i ejerlejligheder - udlejning af fast ejendom - virksomhedsordningen - skattepligt
AFG nr 9077 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Værdiansættelse af stuehus - sikkerhed for gæld
AFG nr 9049 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Udlån til ejendomsinvestering fra virksomhedsordningen
AFG nr 11399 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Udlån fra virksomhedsordningen
AFG nr 11392 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen, gæld i stuehus
AFG nr 11391 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen, gæld i stuehus
AFG nr 11401 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld
AFG nr 11388 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordning – pantsætning af aktiver beskattes ikke
AFG nr 11387 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - opdeling af kassekredit
AFG nr 11240 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - kaution for gæld i selskab - sikkerhedsstillelse som følger af den solidariske hæftelse i interessentskaber
AFG nr 10990 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - solidarisk kaution for selskabs gæld
AFG nr 10917 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Udskiftning af sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 11393 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordning - sikkerhedsstillelse ej erhvervsmæssig
AFG nr 10379 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Kaution - Virksomhedsskatteordningen
AFG nr 10203 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen – kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse – beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6
AFG nr 10194 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordning – pantsætning af aktiver beskattes ikke
AFG nr 10188 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen – opdeling af kassekredit
AFG nr 10185 af 23/06/2015 - Gældende
Vindmølle, erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 10183 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen - kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse - beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. - Erstatter SKM2015.471.SR.
AFG nr 10180 af 23/06/2015 - Gældende
Virksomhedsordningen - kaution - beskatning som sikkerhedsstillelse
AFG nr 9113 af 17/02/2009 - Gældende
Ejendom – genanbringelse – svensk skovejendom
AFG nr 9102 af 17/02/2009 - Gældende
Etablering af andelskapital via prisreduktion hhv. midler fra virksomhedsskatteordningen mv.
AFG nr 9778 af 23/09/2008 - Gældende
Royalty – virksomhedsordningen
AFG nr 9584 af 19/08/2008 - Gældende
Udleje af ejendom i udlandet – virksomhedsordningen - ejendomsavance
AFG nr 9356 af 20/05/2008 - Gældende
Den moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder
AFG nr 9342 af 20/05/2008 - Gældende
Struktureret indlån – finansiel kontrakt - virksomhedsordningen
AFG nr 9051 af 20/05/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt – lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9684 af 19/06/2007 - Gældende
Hotelejerlejlighed moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse virksomhedsskatteordning ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg
AFG nr 9652 af 22/05/2007 - Gældende
Working interest afskrivning virksomhedsordningen - anpartsreglerne
AFG nr 9577 af 20/03/2007 - Gældende
Omdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller parterselskab
AFG nr 9549 af 20/02/2007 - Gældende
Virksomhedsordningen - aktielejlighed
AFG nr 10067 af 21/11/2006 - Gældende
Virksomhedsordningen indskud af fast ejendom
AFG nr 10066 af 21/11/2006 - Gældende
Overnatning i egen hotelejerlejlighed i forbindelse med arbejde
AFG nr 9502 af 25/04/2006 - Gældende
Strukturerede obligationer modregning af tab i finansielle kontrakter og virksomhedsordningen
AFG nr 9478 af 25/04/2006 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto indskud af fuldt ud privat benyttet personbil
AFG nr 9639 af 11/10/2005 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse overdragelse af aktiepost reduktion af negativ indskudskonto tidspunkt for værdiansættelse - succession
AFG nr 9325 af 22/02/2005 - Gældende
Indeksobligationer
AFG nr 9081 af 14/12/2004 - Gældende
Etableringskonto betingelser for forlods afskrivning og indskud
AFG nr 9300 af 23/09/2004 - Gældende
Garantbeviser sparekasse virksomhedsordningen
AFG nr 9356 af 15/06/2004 - Gældende
Reduktion af negativ indskudskonto skattefri virksomhedsomdannelse aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen ændring af praksis efter SKM2003.213.LR
AFG nr 9350 af 20/04/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af valg i selvangivelsen
AFG nr 9322 af 17/02/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af et valg i selvangivelsen
AFG nr 9323 af 20/01/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af et valg i selvangivelsen
AFG nr 9346 af 20/05/2003 - Gældende
Virksomhedsordningen - den særlige kapitalafkastordning - medarbejdere ansat i selskabet
AFG nr 9270 af 20/05/2003 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af privat ejerboligdel - reduktion af negativ indskudskonto
AFG nr 12182 af 19/06/2001 - Gældende
Virksomhedsordningen - succession
AFG nr 12072 af 19/06/2001 - Gældende
Anmodning om omgørelse skattestyrelsesloven virksomhedsordningen hæverækkefølgen
AFG nr 12041 af 24/04/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked virksomhedsordningen udlån af opsparede midler til investeringsselskab
AFG nr 12040 af 24/04/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked virksomhedsordningen udlån af opsparede midler til familie
AFG nr 9647 af 01/01/1999 - Gældende
Afgørelser fra Ligningsrådet
AFG nr 18010 af 12/01/1989 - Gældende
Virksomhedsordningen - beregning af kapitalafkast Statsskattedirektoratet blev spurgt, om kapitalafkastet efter virksomhedsskattelovens § 7 korrigeres for pristalsregulering efter afskrivningslovens § 5, jf. § 2, stk. 3, af en negativ saldoværdi. (* 1)
AFG nr 18488 af 10/06/1988 - Gældende
Hæverækkefølge - bil - virksomhedsskattelovens § 5 (* 1)
AFG nr 18305 af 18/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. En vognmand, der alene kørte for vaskeriet R, kunne anvende virksomhedsskatteordningen. (* 1)
AFG nr 18306 af 18/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Assurandør drev ikke selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)
AFG nr 18300 af 16/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Medlemmerne af en folkemusikgruppe kunne anvende virksomhedsskatteordningen. (* 1)
UDT nr 9450 af 07/07/2006 - Gældende
Kapitalafkastsatsen for 2006
UDT nr 9357 af 06/07/2004 - Gældende
Reduktion af negativ indskudskonto skattefri virksomhedsomdannelse aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen ændring af praksis efter SKM2003.213.LR
UDT nr 9054 af 26/02/2002 - Gældende
Kapitalforklaring udlejere af et enkelt lejemål