Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1021 af 04/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
CIR nr 60 af 08/04/1998 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 976 af 17. december 1997 om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.)
SKR nr 10354 af 01/11/2017 - Gældende
Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignal
SKR nr 9588 af 27/04/2016 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal
SKR nr 9467 af 20/07/2009 - Gældende
Skrivelse om Kapitalafkastsatsen for 2009
SKR nr 9354 af 22/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Værdiansættelse ved overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatøkonomien mv. – præciseringer til SKM2009.59.SKAT
SKR nr 9251 af 18/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal
SKR nr 9140 af 18/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal
SKR nr 9389 af 15/07/2008 - Gældende
Skrivelse om Kapitalafkastsatsen for 2008
SKR nr 9576 af 17/07/2007 - Gældende
Kapitalafkastsatsen for 2007