Søgeresultat


Søgningen fandt 20 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 526 af 13/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
BEK nr 484 af 21/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
BEK nr 533 af 20/07/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
BEK nr 943 af 11/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
BEK nr 89 af 08/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
BEK nr 534 af 13/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den amtskommunale grundskyldpromille
BEK nr 71 af 06/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord
BEK nr 81 af 05/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord for 2003
BEK nr 545 af 06/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord i 2001 og 2002
BEK nr 138 af 28/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord i 1999 og 2000
BEK nr 660 af 13/08/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord i 1999
BEK nr 627 af 18/07/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskylden af landbrugsejendomme og lignende ejendomme
BEK nr 806 af 27/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afregning af den del af den amtskommunale grundskyld, som skal indbetales til statskassen
BEK nr 234 af 15/04/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private
CIR nr 80 af 31/03/1962 - Gældende
Cirkulære om den kommunale ejendomsbeskatning og den amtskommunale beskatning. (Til samtlige amtmænd og kommunalbestyrelser)
VEJ nr 109 af 09/07/1987 - Gældende
Vejledning om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)
SKR nr 56 af 17/04/1989 - Gældende
Skrivelse om orientering om fritagelse af forsamlingshuse for grundskyld (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
CIS nr 14 af 02/02/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fritagelse for grundskyld og ejendomsskyld af skovejendomme, der har lidt skade på træbestanden (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
FLO nr 9004 af 24/01/1996 - Gældende
Orientering om ændring af den kommunale ejendomsskattelov
FLO nr 9002 af 03/01/1996 - Gældende
Orientering om ændring af den kommunale ejendomsskattelov