Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1099 af 26/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om egnsteatre
BEK nr 1098 af 26/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
BEK nr 733 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse
BEK nr 1343 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
BEK nr 1133 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater
BEK nr 1130 af 25/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde
BEK nr 700 af 27/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om små storbyteatre
BEK nr 357 af 11/05/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kongelige Teater og Kapel
BEK nr 501 af 26/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab
BEK nr 823 af 08/12/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om Den storkøbenhavnske Landsdelsscene
AND nr 327 af 24/08/1963 - Gældende
Anordning om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater.
CIS nr 5 af 20/01/1971 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udstedelse af tilladelse til teatervirksomhed. (Til politidirektøren i København og politimestrene).
RGM nr 16016 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement om tjenestetiden for balletten
RGM nr 16015 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement om tjenestetid for koret
RGM nr 16014 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement om tjenestetid for operaens solister
RGM nr 16013 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement om tjenestetid for skuespillet
RGM nr 16012 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement om tjenestetid for kapellet
RGM nr 16011 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement for Det kongelige Teater og Kapel
RGM nr 16004 af 19/10/1973 - Gældende
Reglement for Det kongelige Teaters pensionsfond