Søgeresultat


Søgningen fandt 33 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 594 af 03/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 783 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)
BEK nr 762 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder
BEK nr 1726 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere
BEK nr 1725 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)
BEK nr 1724 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)
BEK nr 795 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser
BEK nr 722 af 08/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe
BEK nr 1691 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning
BEK nr 1466 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe
BEK nr 1207 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både
BEK nr 1145 af 29/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser
BEK nr 658 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både
BEK nr 256 af 18/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe (§ 8-kursus for fiskeskibe)
BEK nr 233 af 05/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster
BEK nr 226 af 02/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe
BEK nr 1165 af 03/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus i tankskibsoperationer
BEK nr 1116 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)
BEK nr 987 af 11/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske sønæringsbeviser til tjeneste i fiskeskibe
BEK nr 391 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe
(Passagerskibsbekendtgørelsen)
BEK nr 1279 af 07/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 383 af 15/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om hygiejnekompetencer for søfarende der håndterer fødevarer om bord på skib
BEK nr 290 af 20/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
BEK nr 1110 af 24/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handelsskibe og fiskeskibe
BEK nr 1070 af 13/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handelsskibe og fiskeskibe
BEK nr 1010 af 09/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse fra besætningslovens krav om dansk indfødsret for skibsførere i handelsskibe og fiskeskibe
(Adgang for skibsførere fra EU og EØS)
BEK nr 463 af 13/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe
(Anerkendelsesbeviser)
BEK nr 465 af 14/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe og fritidsfartøjer i besætningsloven
BEK nr 289 af 13/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om syns- og høreprøve for fritidssejlere
BEK nr 184 af 26/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.
BEK nr 773 af 07/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om instruktion af nymønstrede søfarende