Søgeresultat


Søgningen fandt 20 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 488 af 29/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming
BEK nr 517 af 27/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet
BEK nr 462 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester
BEK nr 482 af 20/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelsen)
BEK nr 1131 af 25/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion
BEK nr 167 af 01/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om informations- og indholdstjenester med integreret taksering (tidligere service 900-tjenester)
BEK nr 1148 af 09/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr
(Cookiebekendtgørelsen)
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)
BEK nr 435 af 09/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser
(Nummeroplysningsbekendtgørelsen)
BEK nr 399 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
BEK nr 398 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om alternativ tvistbilæggelse mellem udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester
BEK nr 393 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
BEK nr 385 af 27/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om priskontrolmetoder
BEK nr 384 af 21/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger
BEK nr 383 af 21/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed
BEK nr 382 af 21/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings beføjelser i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)
BEK nr 1315 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af to bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
BEK nr 1064 af 31/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af visse udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester fra pligten til at indrette teknisk udstyr og tekniske systemer
BEK nr 374 af 27/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester