Søgeresultat


Søgningen fandt 165 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10168 af 17/12/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 97-19 om inhabilitet - samme sagsbehandler - tidligere sag i Ankestyrelsen
KEN nr 10149 af 16/12/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 93-19 om personlig assistance - tegnsprogstolk - udbetaling af tilskud - økonomisk interesse - nærmeste pårørende - dispensation
KEN nr 10088 af 02/12/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - ansøgningstidspunkt - ingen formkrav - bevillingstidspunkt - udnyttelse af arbejdsmuligheder - rådighed - vejledning - tilmelding til jobcentret - personligt fremmøde
KEN nr 10064 af 27/11/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 78-19 om rehabiliteringsteam - førtidspension - fleksjob - ressourceforløb - møde - borgers deltagelse - udeblivelse - partsrepræsentant - garantiforskrift
KEN nr 9812 af 23/09/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med løft af sække udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af sække skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynet havde foretaget partshøring af virksomheden forud for afgørelsen. (manuel håndtering - løft - ¾ arms afstand - forværrende faktorer - partshøring)
KEN nr 9397 af 06/05/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring
KEN nr 9288 af 29/03/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse
KEN nr 9380 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part
KEN nr 9378 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-18 om pligt til opfølgning - vejledningspligt - helhedsvurdering - realudligning
KEN nr 9026 af 22/01/2018 - Gældende
SU - klagefrist - klagevejledning - uddannelse i udlandet
KEN nr 10265 af 20/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning
KEN nr 9917 af 20/09/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 69-17 om børnetilskud - enlig forsøger - formodningsregel - Udbetaling Danmarks oplysningspligt - parternes relation - midlertidig og kortvarig boligsituation
KEN nr 9597 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 41-17 om kompetence - klage - rådgivning og vejledning - kommunens vejledningspligt - realudligning - helhedsvurdering
KEN nr 9208 af 03/03/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 14-17 om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag
KEN nr 10067 af 03/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed
KEN nr 10066 af 03/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-16 om socialtilsyn – partsrepræsentation - fuldmagt - myndighedsinhabilitet
KEN nr 9746 af 21/07/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-16 om sygedagpenge - raskmelding - passivitet - ferie - arbejdsgivers partsstatus - partshøring - refusion
KEN nr 11320 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-15 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - sociale kapitler - særlige vilkår - skriftlig aftale - vejledning - realudligning
KEN nr 9745 af 07/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-15 om kontanthjælp og uddannelseshjælp - samlevende - rækkefølge i kommunens sagsoplysning - partshøring
KEN nr 10455 af 28/10/2014 - Gældende
Afgørelse af klage - Enkeltbetaling, lysåbne arealer, begrundelsesmangler
KEN nr 9011 af 03/10/2014 - Gældende
Påbud om udarbejdelse af ATEX-APV
KEN nr 10454 af 29/09/2014 - Gældende
Afgørelse af klage - Slutudbetaling efter Miljøteknologiordningen 2011
KEN nr 9813 af 04/09/2014 - Gældende
Partshøring i forbindelse med påbud om løft af mælkekasser
KEN nr 9571 af 04/08/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt
KEN nr 9753 af 27/05/2014 - Gældende
Afgørelse af klage - Tilskud til Netværksordningen 2011
KEN nr 9333 af 27/02/2014 - Gældende
SVU – arbejdsgiver - klagevejledning
KEN nr 9788 af 02/12/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 125-13 om børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks - digital post - vejledningsforpligtelse
KEN nr 10069 af 13/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - medhold
KEN nr 9669 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring
KEN nr 9757 af 14/12/2012 - Gældende
Afgørelse af klage - Fødevarestyrelsen oplyser ikke rettidigt om, at kontrolbesøg gennemføres efter retssikkerhedsloven
KEN nr 9558 af 07/11/2012 - Gældende
Afgørelse af klage - Ændring af afgørelse om nedsættelse af landbrugsstøtten pga. overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav
KEN nr 9702 af 16/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug
KEN nr 9305 af 11/05/2012 - Gældende
Afgørelse af klage - Fastholdelse af påbud om tilbagetrækning og destruktion af 6 kosttilskudsprodukter med planteingrediensen Tribulus Terrestris L.
KEN nr 9371 af 23/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. lønindeholdelse - manglende aktindsigt
KEN nr 9661 af 26/10/2011 - Gældende
Afgørelse af klage – Offentlige myndigheders vejledningspligt ved udfyldelse af ansøgning om enkeltbetalingsstøtte
KEN nr 9559 af 02/09/2011 - Gældende
Ophævelse af påbud om undersøgelse af ventilationsforhold
KEN nr 9558 af 02/09/2011 - Gældende
Hjemvisning af strakspåbud om foranstaltninger mod påvirkning af mikroorganismer ved tømning af affaldscontainere
KEN nr 9491 af 30/06/2011 - Gældende
Ophævelse af påbud om at undgå ensidigt, belastende arbejde ved overvågningsskærme
KEN nr 9722 af 08/04/2011 - Gældende
Afgørelse af klage - Ikke-forarbejdet fjerkrækød måtte ikke sælges delvist optøet
KEN nr 9158 af 27/01/2011 - Gældende
Hjemvisning af påbud om akustikregulering på grund af mangelfuld partshøring, angivelse af forkert regelgrundlag og krav om metode uden hjemmel
KEN nr 9728 af 17/01/2011 - Gældende
Afgørelse af klage - Vildledende at markedsføre en burger som hjemmelavet
KEN nr 9933 af 26/11/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Betegnelserne "Superfruits" og "Superjuice" var vildledende
KEN nr 9810 af 01/11/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt – pligt til fremsendelse af kopi af sagens akter
KEN nr 9926 af 29/10/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Fødevarer under intensiveret offentlig kontrol, som var søgt importeret i strid med reglerne, skulle afsendes igen eller destrueres
KEN nr 9790 af 09/07/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelse – afdragsordning – mangelfuld begrundelse
KEN nr 9725 af 07/06/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt
KEN nr 9733 af 07/04/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt
KEN nr 9921 af 31/03/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Fiskers videredistribution af fiskevarer håndteret på hans privatadresse var ikke en del af hans primærerhverv
KEN nr 9891 af 31/03/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Forbud mod markedsføring af en række kosttilskudsprodukter fastholdes
KEN nr 9751 af 30/03/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Betaling for kødkontrollen
KEN nr 9522 af 23/02/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - "Mælk" er en beskyttet betegnelse, og produktet falder ikke ind under undtagelserne
KEN nr 9897 af 16/02/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Hele dagsproduktionen skulle tilbagetrækkes
KEN nr 9724 af 16/02/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om aktindsigt – investeringsforening – indeholdelse af udbytteskat
KEN nr 10157 af 14/12/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - "Wellness" er en sundhedsanprisning
KEN nr 10181 af 30/10/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Storvildt behøver ikke at blive flået umiddelbart efter, at det er nedlagt
KEN nr 10084 af 29/10/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten
KEN nr 10236 af 12/10/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Afslag på godkendelse af stof beregnet på kontakt med fødevarer
KEN nr 10120 af 28/08/2009 - Gældende
Efterkommelsesfrist ændres, ansatte klaget over lang frist for efterkommelse, varig løsning opnås, samarbejde om efterkommelse nødvendig. Kritisabelt at de ansatte ikke blev hørt forud for AT’s udsættelse af frist
KEN nr 10159 af 05/03/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Vand alene kan ikke betegnes som økologisk
KEN nr 9512 af 04/03/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. Landsskatteretten som klagemyndighed – afgørelse af privatretlig karakter
KEN nr 10298 af 18/12/2008 - Gældende
Damp fra opvaskemaskine. Manglende partshøring
KEN nr 9553 af 12/11/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. forhøjelse af afdrag på offentlig gæld - mangelfuld begrundelse - ingen mulighed for personligt møde
KEN nr 9533 af 04/11/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger
KEN nr 10248 af 20/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier
KEN nr 10031 af 28/02/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Adgangsforhold til en pub, hvor ejeren havde tilladt rygning. Strakspåbud ved overtrædelse af forbud
KEN nr 10330 af 03/08/2007 - Gældende
Et firma ikke klageberettiget.
KEN nr 9728 af 18/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Konkursbo anset for skattepligt jf. konkursskatteloven § 14
KEN nr 9334 af 08/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Regulering af momstilsvar ugyldighed - forældelse
KEN nr 10289 af 20/12/2006 - Gældende
Aktindsigt i Arbejdstilsynets elevatordatabase
KEN nr 9288 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse
KEN nr 10234 af 28/09/2006 - Gældende
Stadfæstelse af Arbejdstilsynets afgørelse om at forlænge efterkommelsesfrist for påbud af sprøjtebokse til manuel vådmaling
KEN nr 9961 af 21/09/2006 - Gældende
Ansøgning om nedsættelse af antal feriedage resulterede i flere feriedage
KEN nr 10345 af 22/06/2006 - Gældende
Mindreåriges partsbeføjelser.
KEN nr 11218 af 10/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Beregning af ejendomsværdiskat
KEN nr 11209 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tidsmæssig begrænsning henstand betaling af restskat
KEN nr 11221 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Laserbehandling hårfjerning mv. - momsfritagelse
KEN nr 10256 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over anmodning om aktindsigt i plejehjemsjournal ikke blev imødekommet, og at anmodning om aktindsigt i lægejournal ikke blev besvaret inden for 10 dage
KEN nr 9966 af 31/08/2005 - Gældende
En advokat, som havde udlæg i feriegodtgørelsen, havde ikke ret til aktindsigt i feriesagen.
KEN nr 10351 af 26/05/2005 - Gældende
Egenbetaling af værgevederlag – og partsbeføjelser.
KEN nr 9883 af 16/09/2004 - Gældende
Stop for dagpenge, anmeldelse af 3. mand, refusion
KEN nr 10533 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over lægeerklæring og læges samt social- og sundhedsassistents brud på tavshedspligt
KEN nr 9526 af 15/09/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9523 af 24/07/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9515 af 29/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11156 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - vejledende udtalelser fra Ankestyrelsen - om foranstaltninger over for børn og unge - af fuldmægtig Dorte Enoksen
KEN nr 11344 af 01/01/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10520 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Aktindsigt i lægekonsulentudtalelser - af fuldmægtig Bente Brandborg
KEN nr 10518 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - nye oplysninger og god forvaltningsskik - af fuldmægtig Bente Brandborg
KEN nr 10516 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - hjemmehjælp - af fuldmægtig Søren Kristensen
KEN nr 11132 af 09/07/1999 - Gældende
Sale- and lease back-arrangement
KEN nr 9298 af 31/03/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - fuldmagt og partsrepræsentation
KEN nr 50896 af 20/06/1995 - Gældende
Konkurrencerådet kan ikke udlevere oplysninger om prisberegning på sukkerroer. (* 1)
KEN nr 11179 af 29/03/1995 - Gældende
Adoption - Sagsbehandling - Forvaltningsloven
KEN nr 50838 af 10/02/1995 - Gældende
Afgørelse om ikke at imødekomme aktindsigt fuldt ud stadfæstes (* 1)
KEN nr 10048 af 28/09/1994 - Gældende
Partsindsigt i Kammeradvokatens redegørelse i sag (* 1)
KEN nr 9070 af 26/05/1994 - Gældende
Spørgsmålet om speciel inhabilitet for et kommunalbestyrelsesmedlem, der tillige er medlem af bestyrelsen for et aktieselskab, når den pågældende deltager i kommunalbestyrelsens behandling af en sag vedrørende aktieselskabet
KEN nr 60559 af 05/07/1993 - Gældende
Begær om fuld aktindsigt afslået efter forvaltningslovens § 15, stk. 1. (* 1)
KEN nr 60421 af 11/08/1992 - Gældende
Forsikringstager ikke anset for part i Finanstilsynets sag om overdragelse af en livsforsikringsbestand til et andet forsikringsselskab. (Kirsten West Andersen, Merete Cordes og Ebbe Christensen)
KEN nr 60415 af 16/06/1992 - Gældende
Nægtet aktindsigt til kommune i Finanstilsynets sag om realkreditbelåning af et klubhus.
KEN nr 10039 af 27/02/1989 - Gældende
Bankens anmodning om aktindsigt afvist under henvisning til forvaltningslovens § 15.
KEN nr 11006 af 16/01/1989 - Gældende
Adoption. Aktindsigt for adoptivbarn.
KEN nr 11108 af 14/07/1988 - Gældende
Adoption. Aktindsigt.
KEN nr 18502 af 23/06/1988 - Gældende
Ejendomsvurdering - grundværdiansættelse - ugyldighed
KEN nr 60264 af 24/07/1980 - Gældende
Udlevering af oplysninger - partsoffentlighed (* 1)
KOM nr 19065 af 31/03/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Officialprincippet Af fuldmægtig Viveca Bach Andersen (* 1)
KOM nr 19721 af 31/10/1997 - Gældende
Begrundelser - Af fuldmægtig Lotte Pihl Andersen og fuldmægtig Jette Christiansen (* 1)
KOM nr 19277 af 31/08/1997 - Gældende
Partshøring - Af ankechef Kirsten Geisler (* 1)
KOM nr 19211 af 31/05/1997 - Gældende
Om aktindsigt - og parters adgang til at kigge myndigheder over skulderen (* 1)
KOM nr 19119 af 31/03/1997 - Gældende
Forvaltningslovens partsbeføjelser - af ankechef Kirsten Geisler (* 1)
AFG nr 9822 af 04/10/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 50-18 om retssikkerhedsloven - agterskrivelse - forhåndsklage - genvurdering - ordensforskrift
AFG nr 18846 af 29/11/1988 - Gældende
Udlevering af oplysninger til religiøse samfund om medlemmernes indkomst- og formueforhold. (* 1)
AFG nr 18711 af 31/08/1988 - Gældende
Kuratorers og midlertidige bobestyrers adgang til at få udleveret fallanters selvangivelser. (* 1)
AFG nr 18402 af 03/05/1988 - Gældende
Tavshedspligt - aktindsigt. (* 1)
UDT nr 9549 af 21/05/2019 - Gældende
2019-19. Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt
UDT nr 10559 af 22/12/2016 - Gældende
Udtalelse afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet om sagsindsigt i udvalgsmateriale
UDT nr 9478 af 11/05/2016 - Gældende
2016-20. Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag
UDT nr 11083 af 10/08/2015 - Gældende
Udtalelse afgivet af Social- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og om kommunen herefter er forpligtet til at foretage partshøring forinden tildeling af en advarsel
UDT nr 10229 af 27/05/2015 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
UDT nr 9386 af 27/04/2015 - Gældende
2015-26. Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt
UDT nr 9596 af 31/07/2008 - Gældende
Udtalelse afgivet af Velfærdsministeriet om en kommunes opsigelse af kontrakt med leverandør efter fritvalgsordningen i lov om social service
UDT nr 9600 af 14/06/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilsynsmyndighedernes kompetence til at behandle en sag om inhabilitet, når sagens faktum kunne være af betydning for en verserende straffesag
UDT nr 9613 af 09/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et kommunalbestyrelsesmedlems inhabilitet i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en sag om ændring af ledelsesstruktur på daginstitutions- og klubområdet, hvor den pågældendes hustru skulle tiltræde som souschef i en daginstitution
UDT nr 9612 af 11/07/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om inhabilitet som følge af ledelsesmæssig og økonomisk tilknytning til en professionel fodboldklub samt om pligten til at underrette kommunalbestyrelsen herom
UDT nr 9657 af 10/12/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilvejebringelse af dagsorden og mødemateriale forud for kommunalbestyrelsesmøder, om kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag og om en udvalgsformands kompetence
UDT nr 9659 af 03/09/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om inhabilitet for byrådsmedlem ved behandling af sag om istandsættelse af private fællesveje, herunder etablering af vejbump, i grundejerforening, hvor byrådsmedlemmet boede
UDT nr 9656 af 13/07/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af udlicitering af samtlige børn- og unge-opgaver samt om lovligheden af, at samme person udfører opgaver dels som ansat i kommunen dels som privat efter en udliciteringsaftale
UDT nr 9681 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet om lovligheden af en bodsbelagt tavshedsklausul i en fratrædelsesaftale mellem en kommune og en tidligere ansat
UDT nr 9690 af 22/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets om adgangen til at give afslag på optagelse i handicapkørselsordning til en svært bevægelsehæmmet, der på grund af et synshandicap ikke har et ganghjælpemiddel
UDT nr 9565 af 03/04/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en udvalgsformands habilitet ved udvalgets behandling af sager, hvori en støttekomite, der havde som formål at arbejde for opførelse af en svømmehal i kommunen, og hvor udvalgets ægtefælle var formand, havde en interesse
UDT nr 9604 af 12/02/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om afslag på aktindsigt med henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1 og meroffentlighed i forhold til parter
UDT nr 9678 af 30/01/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet om en amtskommunes vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7, stk. 1 i en sag om en ansats ret til omsorgsdage.
UDT nr 9968 af 18/11/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et udvalgsmedlems slægtsskabsinhabilitet i forbindelse med sundhedsudvalgets behandling af et forslag om ændringer i amtskommunens sygehusstruktur
UDT nr 9984 af 05/09/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunalbestyrelses tilsynspligt i forbindelse med en selvejende institution, der efter overenskomst med kommunen udfører kommunale opgaver
UDT nr 9957 af 13/03/2002 - Gældende
Udtalelse om kommunaltilsynets kompetence vedrørende en kommunes eventuelle erstatningsansvar, overholdelse af lovgivningen om udarbejdelse af kvalitetsstandarder m.v. for hjælp efter § 71 og 72 i lov om social service, overholdelse af lovgivningen om ydelse af hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, overholdelse af vejledningspligt samt overholdelse af lovgivningens regler om klagevejledning.
UDT nr 9982 af 06/03/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilsynsmyndighedernes undersøgelsespligt og kompetence. Om varetagelse af saglige hensyn ved prioriteringen af kommunens sager og om udvalgsformandens kompetence
UDT nr 9626 af 12/10/2001 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af, at en kommune udtaler sig vejledende om fortolkningen af en privatretlig deklaration
UDT nr 9616 af 19/06/2001 - Gældende
Udtalelse om en beslutning om ændring af tjenesteforhold var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der derfor var pligt til at partshøre vedkommende samt give begrundelse efter reglerne i forvaltningsloven
UDT nr 9610 af 23/04/2001 - Gældende
Udtalelse om lovligheden af, at der ved tildeling af hjemmehjælp til praktiske opgaver stilles krav om, at der samtidig er behov for hjælp til personlig pleje eller for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder
UDT nr 60358 af 22/12/1999 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som besidder formandsposter i bestyrelser for selvejende institutioner m.v.
UDT nr 60357 af 15/12/1999 - Gældende
Om en amtskommunes afslag på at imødekomme en ansøgning om oprykning til overassistent.
UDT nr 60343 af 07/12/1999 - Gældende
Udtalelse om inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 5, for kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansat i den kommunale forvaltning i forbindelse med et byråds behandling af en kommunes årsbudget under et af byrådet afholdt budgetseminar
UDT nr 60356 af 09/07/1999 - Gældende
Om et tilsynsråds annullation af en kommunes afgørelse om bortvisning af en dagplejer.
UDT nr 60355 af 07/07/1999 - Gældende
Om en kommunalbestyrelses beslutning om inddragelse af hjemmehjælp.
UDT nr 60354 af 05/02/1999 - Gældende
Vedrørende en kommunes begrænsning af en borgers adgang til at rette henvendelse til kommunen, kommunens tilkendegivelse om ikke at ville besvare henvendelser fra en borger samt inhabilitet for kommunens juridiske rådgiver.
UDT nr 60337 af 29/01/1998 - Gældende
Om substitution ved inhabilitet i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2
UDT nr 9096 af 15/07/1996 - Gældende
Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer der er medlemmer for bestyrelser - generelt
UDT nr 9094 af 15/07/1996 - Gældende
Speciel inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som ansatte har deltaget ved udarbejdelse af indstilling
UDT nr 9092 af 15/07/1996 - Gældende
Speciel inhabilitet i kommunale fællesskabers bestyrelser
UDT nr 9090 af 15/07/1996 - Gældende
Speciel inhabilitet i bestyrelsen for et kommunalt fællesskab
UDT nr 9110 af 17/05/1996 - Gældende
Vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer der som ansat i kommunen har deltaget i en arbejdsgruppe der skal fremsætte forslag til kommunalbestyrelse
UDT nr 9016 af 17/10/1995 - Gældende
Om en aftale om lokalløn er omfattet af forvaltningslovens begrundelsespligt
UDT nr 9170 af 22/09/1994 - Gældende
Tavshedspligt for udvalgsmedlemmer med hensyn til udvalgsforhandlinger, faktiske oplysninger samt udvalgsindstillinger
UDT nr 9082 af 17/03/1994 - Gældende
Om kommunalbestyrelsens behandling af personsager for lukkede døre
UDT nr 9085 af 08/02/1993 - Gældende
Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer ved behandlingen af klager over afgørelser truffet af folkeoplysningsudvalg
UDT nr 9075 af 12/11/1992 - Gældende
Spørgsmål om inhabilitet for formand og øvrige medlemmer af bestyrelsen for et aktieselskab ved kommunalbestyrelses behandling af visse sager vedrørende selskabet
UDT nr 60637 af 25/04/1990 - Gældende
Formand for ejendomsselskabs bestyrelse inhabil ved økonomiudvalgets behandling af deponeringsspørgsmål i forbindelse med amtskommunens lejemål i selskabets ejendom.
UDT nr 9020 af 26/02/1990 - Gældende
Kommunal tjenestemands adgang til at udtale sig om konsulentrapport inden økonomiudvalget på grundlag af rapporten traf beslutning om tjenestemandens forhold
UDT nr 11282 af 08/11/1988 - Gældende
Aktindsigt i analyseresultater
UDT nr 11271 af 21/09/1988 - Gældende
Aktindsigt i konsulentrapport - Fortrolighed
UDT nr 51650 af 16/06/1988 - Gældende
Kommunalbestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem i et selskab inhabil ved tilsyn med selskabet
UDT nr 51400 af 10/05/1988 - Gældende
Udlevering af oplysninger - notatpligt - partsoffentlighed (* 1)
UDT nr 51649 af 06/05/1988 - Gældende
Lederen af et fælleskommunalt genbrugscenter inhabil ved byrådets behandling af budgettet for centret
UDT nr 9020 af 29/01/1988 - Gældende
Formand for oplysningsforbund inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af dispensationsansøgning vedrørende et værksted, som benyttedes af forbundet.
UDT nr 11164 af 31/08/1987 - Gældende
Inhabilitet for borgmestre, der er medlem af et amtsråd og andre amtsrådsmedlemmer der tillige er medlemmer af en kommunalbestyrelse
UDT nr 9190 af 19/12/1986 - Gældende
Medlemskab af to kommunale råd