Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 55 af 22/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen
BEK nr 13 af 10/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
BEK nr 770 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd
BEK nr 1427 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger
(Diætbekendtgørelsen)
BEK nr 1172 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
BEK nr 813 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden
BEK nr 955 af 06/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter
BEK nr 828 af 01/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.
BEK nr 740 af 13/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde
BEK nr 302 af 26/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed
BEK nr 411 af 03/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om præsteembedernes faste ejendomme
BEK nr 514 af 09/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg og menighedsråd
BEK nr 513 af 09/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg
BEK nr 227 af 03/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd om ændring af budgetprocedure m.v.
BEK nr 226 af 03/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd
BEK nr 103 af 16/02/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg
BEK nr 1132 af 13/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler
CIR1H nr 9748 af 30/08/2019 - Gældende
Cirkulære om ændring af frister vedrørende budget 2020 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsadministrationer m.v.)
CIR1H nr 9351 af 23/05/2018 - Gældende
Cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende økonomi-, betalings-, administrations-, HR- og lønområdet
CIR1H nr 10217 af 01/12/2016 - Gældende
Cirkulære om indsamling i kirkerne (Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder)
CIR1H nr 10204 af 30/11/2016 - Gældende
Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsadministrationer m.v.)
CIR1H nr 9138 af 02/03/2015 - Gældende
Cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse (Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og menighedsråd)
CIR1H nr 9078 af 12/02/2013 - Gældende
Cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse, pleje og vedligehold og fornyelse
(Til menighedsråd, provstiudvalg, GiasCenter, stiftsadministrationer m.v.)
CIR nr 55 af 26/06/2012 - Gældende
Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster
(Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene)
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
CIR nr 9117 af 27/03/2012 - Gældende
Cirkulære om honorering af præsters varetagelse af hvervet som kontaktperson eller daglig leder
(Til biskopperne, provstiudvalgene, menighedsrådene og præsterne)
CIR nr 65 af 03/08/2009 - Gældende
Cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne
CIR nr 9117 af 21/02/2007 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v. (Regelforenkling)
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
CIR nr 21 af 03/02/1998 - Gældende
Cirkulære om opsigelse af forsikringer m.v.
VEJ nr 10205 af 30/11/2016 - Gældende
Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.
VEJ nr 9320 af 27/06/2013 - Gældende
Vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv.
(Til stiftsråd og stiftsadministrationer)
VEJ nr 9739 af 17/01/2011 - Gældende
Vejledning om kirkelig ligning til »selvstændige« kirkegårde
VEJ nr 41 af 16/05/2006 - Gældende
Vejledning om præstegårdsbrug m.v.
SKR nr 9707 af 14/01/1987 - Gældende
Fællesmøder mellem flere menighedsråd