Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1479 af 22/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
BEK nr 1190 af 26/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende
(Digebekendtgørelsen)
BEK nr 461 af 25/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om museer m.v.
(Museumsbekendtgørelsen)
BEK nr 408 af 25/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet
BEK nr 1442 af 12/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen
BEK nr 1514 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder
BEK nr 729 af 27/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminder
BEK nr 332 af 30/05/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om museer
AND nr 785 af 25/11/1986 - Gældende
Anordning om ophævelse af anordning om indkøb af dansk kunst til Den kgl. Maleri- og Skulptursamling ved Statens Museum for Kunst
CIR nr 9077 af 03/01/2005 - Gældende
Cirkulære om militære våben- og materielgenstande til museumsformål
VEJ nr 10205 af 07/03/1997 - Gældende
Revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud i henhold til Lov om museer m.v.
FNO nr 27 af 08/03/1985 - Gældende
Forretningsorden for Statens Museumsnævn
FNO nr 182 af 21/11/1984 - Gældende
Forretningsorden for Det Arkæologiske Nævn
INS nr 16031 af 30/09/1986 - Gældende
Instruks for faglig samlingsrevision af de statsanerkendte museers samlinger.
RGL nr 16046 af 22/12/1976 - Gældende
Regler om sammensætningen af museumsrådet for Københavns og Frederiksberg kommuner.