Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 9 af 12/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen)
BEK nr 649 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør
BEK nr 232 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
BEK nr 1230 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen
BEK nr 1227 af 23/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
BEK nr 629 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet
BEK nr 628 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
BEK nr 560 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre
BEK nr 545 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen
BEK nr 58 af 13/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
BEK nr 57 af 13/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
BEK nr 867 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg og markedsføring af elektrisk materiel til forbrugere
BEK nr 859 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.
BEK nr 548 af 30/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele
BEK nr 542 af 22/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet