Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 9 af 12/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen)
BEK nr 356 af 18/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr vedrørende klager til og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
BEK nr 6 af 06/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret
BEK nr 1537 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.
BEK nr 792 af 22/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v.
BEK nr 1258 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
BEK nr 1230 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom
(Formidlingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1211 af 18/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang
BEK nr 477 af 18/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
BEK nr 20 af 12/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
BEK nr 195 af 07/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)
BEK nr 1292 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
BEK nr 321 af 29/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde (Budbekendtgørelsen)
(Formidlingsbekendtgørelsen)
CIR nr 7 af 25/01/2010 - Gældende
Cirkulære om salg af statens faste ejendomme