Søgeresultat


Søgningen fandt 17 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 545 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen
BEK nr 1243 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bemyndigelse af organer til overensstemmelsesvurdering af gasapparater
BEK nr 1264 af 14/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, bestemmelser om gaskvaliteter
BEK nr 9566 af 24/09/2004 - Gældende
Gasreglementets afsnit C-1 November 2004
BEK nr 1048 af 08/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af omkostninger i forbindelse med tilsyn og kontrol af gasinstallationer
BEK nr 415 af 17/05/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer
BEK nr 4044 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer (* 1)
BEK nr 4043 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer (* 1)
BEK nr 4028 af 20/06/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit C-2 Bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel (* 1)
BEK nr 4027 af 20/06/1991 - Gældende
Gasreglementets Afsnit C-1 Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel (* 1)
BEK nr 4022 af 20/12/1983 - Gældende
Gasreglementet afsnit B-20 (* 1)
BEK nr 514 af 16/10/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for udførelse af gasinstallationer (Gasreglementet)
VEJ nr 4030 af 31/10/1987 - Gældende
Vejledning om DGP's typegodkendelsesordning Vejledning for ansøgere
VEJ nr 4025 af 30/04/1986 - Gældende
DGP's systemgodkendelsesordning Vejledning for komponentleverandører
CIS nr 4021 af 13/12/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige kommunalbestyrelser vedr. kravet om autorisation som kloakmester for så vidt angår afløbsanlæg på landbrugsejendomme
CIS nr 4008 af 08/09/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige kommunalbestyrelser angående autoriserede gas-, vand- og sanitetsmestre og kloakmestre.
FNO nr 4026 af 25/06/1979 - Gældende
Forretningsorden for nævnet vedrørende autoriserede gas-, vand- og sanitetsmestre og kloakmestre