Søgeresultat


Søgningen fandt 66 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 1396 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige love (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)
BEK nr 1251 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadeforsikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond m.v.
(Ikrafttræden af reglerne om årsrapport m.v.)
BEK nr 321 af 09/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 320 af 09/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1789 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse
BEK nr 1788 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.
BEK nr 1741 af 05/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død
BEK nr 1419 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1216 af 10/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 612 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1344 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1608 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2017 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1390 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 570 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension)
BEK nr 187 af 18/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn i Arbejdsmarkedets Tillægspension afgivet før 1. januar 2016
BEK nr 1840 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1348 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven
BEK nr 1347 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser
BEK nr 1345 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
BEK nr 1344 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud
BEK nr 1385 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 1505 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Tarifbekendtgørelse ATP 2015)
BEK nr 1352 af 02/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1342 af 20/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2014 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1460 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2012
BEK nr 1459 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2013 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1110 af 26/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende
BEK nr 728 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
BEK nr 1357 af 22/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2012 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
BEK nr 1257 af 11/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2011 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1284 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing
BEK nr 1490 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 1235 af 09/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2010 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1059 af 11/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1104 af 20/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 143 af 28/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008
BEK nr 142 af 28/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 141 af 28/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 406 af 28/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbagebetaling af opkrævet Særlig Pensionsopsparing for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført Særlig Pensionsopsparing vedrørende 2004 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsløshedskasser, kommuner, Arbejdsformidlingen og Told- og Skattestyrelsen
BEK nr 139 af 03/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til investeringsinstitutter i SP-valg
BEK nr 936 af 26/11/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om a conto overførsel og endelig afregning af Særlig Pensionsopsparing fra de statslige told- og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 1082 af 18/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2002 fra private arbejdsgivere til dækning af administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af og modregning i kompensationsbeløbet
BEK nr 699 af 06/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om endelig afregning af beregnet midlertidig pensionsopsparing mellem de statslige told- og skattemyndigheder og Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 56 af 28/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om aconto-overførsel af midlertidig pensionsopsparing fra de statslige told- og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension
BEK nr 932 af 07/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension om afgangsordenen for arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne af ATP's repræsentantskab og bestyrelse
BEK nr 104 af 15/02/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation for arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om beregning og udbetaling m.v. af kompensation)
BEK nr 84 af 28/02/1979 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om udpegning af visse medlemmer af repræsentantskabet)
BEK nr 363 af 04/11/1968 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Anvendelse af personnumre ved registrering af lønmodtagere).
BEK nr 335 af 25/08/1965 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om indbetalingslister).
BEK nr 198 af 01/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om optagelse af tjenestemænd m.fl. i ordningen).
BEK nr 47 af 07/03/1964 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om ordningens ikrafttræden.)
CIR nr 9258 af 10/06/2013 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
CIR nr 11131 af 15/03/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om ATP-bidrag til stævningsmænd
VEJ nr 9373 af 06/06/2014 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Folkerepublikken Kina om social sikring
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 49 af 06/08/2008 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring
VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
VEJ nr 3601 af 01/12/1988 - Gældende
Tillæg til vejledning om ATP (Udgave fra januar 1986)
VEJ nr 3001 af 01/01/1987 - Gældende
Supplement til Vejledning om FOK
MED nr 3745 af 01/12/1989 - Gældende
Pressemeddelelse om ATP-bidragets størrelse