Søgeresultat


Søgningen fandt 36 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9638 af 04/05/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. maj 2016 – Ægtefællesammenføring – Identitet kan ikke fastslås
KEN nr 9637 af 03/05/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. maj 2016 – Erhverv – Praktikanter – Uddannelsesmæssig sammenhæng
KEN nr 9636 af 25/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. april 2016 – Afvisning – Afvisning ved indrejsen
KEN nr 9877 af 20/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. april 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Greencardordningen
KEN nr 9635 af 13/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. april 2016 – Erhverv – Greencardordningen – Tilpasningsevne
KEN nr 9896 af 07/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. april 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Erhverv – Sædvanlige lønvilkår
KEN nr 9876 af 07/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. april 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Sygdom
KEN nr 9921 af 06/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. april 2016 – Studie – Formodning – Ej progression
KEN nr 9875 af 06/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. april 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Fleksjob
KEN nr 9634 af 06/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. april 2016 – Ægtefællesammenføring – Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse – Sprogprøvekravet
KEN nr 10008 af 06/04/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. april 2016 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie – Nærmeste familie – Aldersvurdering – Ej ganske særlige grunde
KEN nr 9631 af 21/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 21. marts 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1 – Sygdom – Hørehæmmelse
KEN nr 9630 af 16/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. marts 2016 – Ægtefællesammenføring – Proforma
KEN nr 9437 af 14/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 14. marts 2016 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold – Længerevarende samliv
KEN nr 9436 af 14/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 14. marts 2016 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold – Længerevarende samliv
KEN nr 9629 af 11/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. marts 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Danskprøve – Ej bestået danskprøve på A1-niveau indenfor en fastsat frist – Udsættelse af fristen for beståelse af danskprøve på A1-niveau
KEN nr 9628 af 11/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. marts 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1 – Lægeuddannet i Danmark
KEN nr 9627 af 09/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. marts 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Offentlig hjælp
KEN nr 9626 af 09/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. marts 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Krav om aktuel beskæftigelse eller uddannelse
KEN nr 9435 af 09/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. marts 2016 – Erhverv – Greencardordningen
KEN nr 9434 af 09/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. marts 2016 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
KEN nr 9633 af 03/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. marts 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Privat børnepasser
KEN nr 9632 af 03/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. marts 2016 – Børnesammenføring – Børn mellem 15 og 18 år
KEN nr 9625 af 03/03/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. marts 2016 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Sygdom
KEN nr 9624 af 15/02/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. februar 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Ej bestået danskprøve på A1-niveau indenfor en fastsat frist
KEN nr 9623 af 11/02/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. februar 2016 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse – Genoptagelsesanmodning – Administrativ udvisning
KEN nr 9622 af 08/02/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 8. februar 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Urigtigt opholdsgrundlag
KEN nr 9621 af 01/02/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. februar 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Greencardordningen
KEN nr 9620 af 28/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2016 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet – Den herboende ægtefælle afgået ved døden
KEN nr 9619 af 28/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2016 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende voksne børn – Ganske særlige grunde
KEN nr 9618 af 25/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. januar 2016 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Greencardordningen
KEN nr 9617 af 20/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. januar 2016 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet
KEN nr 9616 af 20/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. januar 2016 – Familiesammenføring, andre – Søskende
KEN nr 9433 af 20/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. januar 2016 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie – Nærmeste familie – Tvivl om slægtskabsforholdet
KEN nr 9432 af 18/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. januar 2016 – Bortfald – Opgivelse af bopæl i Danmark – Repatriering – Opholdstilladelse efter udlændingelovens dagældende § 9, stk. 2, nr. 4 – Ingen fortrydelsesret
KEN nr 9431 af 11/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. januar 2016 – Erhverv – Greencardordningen – Selvforsørgelseskravet