Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1251 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadeforsikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond m.v.
(Ikrafttræden af reglerne om årsrapport m.v.)
BEK nr 1245 af 27/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde
BEK nr 1215 af 10/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 1414 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 1389 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 492 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
BEK nr 1490 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 418 af 31/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 436 af 08/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond
CIR nr 55 af 19/03/1980 - Gældende
Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
SKR nr 3579 af 19/09/1986 - Gældende
Skrivelse vedr. fastsættelse af tilskrivningsprocenten for 1986 og 1987
RGL nr 3340 af 04/10/1984 - Gældende
Regler for udbetaling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond