Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1307 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1278 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1326 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1296 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1210 af 11/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1288 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1310 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1161 af 13/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1484 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
BEK nr 1454 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1311 af 16/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1556 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1697 af 19/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1291 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 1287 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.
BEK nr 17 af 08/01/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v.
BEK nr 543 af 16/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger
SKR nr 10077 af 22/12/2006 - Gældende
Vejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2006. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2007
SKR nr 9805 af 13/12/2005 - Gældende
Vejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2005. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2006