Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1175 af 30/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
(Etableringskontoloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10243 af 08/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-16 om dagtilbud - økonomisk fripladstilskud - personlig indkomst - skattetekniske fradrag - indskud på etableringskonto
KEN nr 9818 af 14/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsordningen. Løbende ydelser.
KEN nr 11536 af 05/04/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 9220 af 26/02/2019 - Gældende
Etableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats
AFG nr 9081 af 14/12/2004 - Gældende
Etableringskonto betingelser for forlods afskrivning og indskud
AFG nr 9729 af 21/10/2003 - Gældende
Anmodning om omgørelse - etableringskontomidler
AFG nr 60248 af 01/01/1998 - Gældende
Pc-ordning, der indebærer, at medarbejderne vederlagsfrit får stillet computer til rådighed mod løntilbageholdenhed
UDT nr 9376 af 30/06/2005 - Gældende
Rettelse til Ligningsvejledningen for Ervhervsdrivende 2005-2 Etableringskonto
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 390 af 21/06/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af etableringskontoloven og investeringsfondsloven (Ophævelse af arbejdskravet på Bornholm for indkomstårene 1993 og 1994 m.v.)
BEK nr 430 af 27/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto