Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)
Dokumentets afgørelser
AFG nr 9775 af 27/03/2003 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1192 af 01/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret
BEK nr 197 af 05/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven
BEK nr 1146 af 25/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker
BEK nr 276 af 22/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser m.v. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 218 af 09/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande
BEK nr 731 af 27/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlagsordningen for uindspillede bånd m.v. i henhold til ophavsretsloven
BEK nr 25 af 14/01/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om Ophavsretslicensnævnet
(Ophavsretslicensnævnsbekendtgørelsen)
BEK nr 763 af 02/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om dækning af omkostninger ved den i ophavsretslovens § 52 nævnte forligsmands virksomhed
BEK nr 965 af 12/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om opbevaring og benyttelse af optagelser af radio- og fjernsynsudsendelser, som er foretaget inden for undervisningsvirksomhed
CIR nr 13304 af 12/04/1996 - Gældende
Vejledning om indholdet i kurser i økologisk jordbrugsproduktion i forbindelse med opnåelse af forhøjet yj-tilskud
CIR nr 12 af 22/01/1979 - Gældende
Cirkulære om afgift for fremførelse af beskyttet musik i kirker (Til stiftsøvrighederne)
CIR nr 42 af 07/03/1978 - Gældende
Cirkulære om optagelse af radio- og fjernsynsudsendelser inden for undervisningsvirksomhed
CIR nr 169 af 16/07/1973 - Gældende
Cirkulære om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed (Til de højere uddannelsesinstitutioner)
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
SKR nr 22122 af 01/08/1991 - Gældende
Skrivelse om optagelse og opbevaring af radio- og TV-udsendelser til undervisningsbrug (* 1)
SKR nr 22121 af 01/08/1991 - Gældende
Skrivelse om aftale om fotokopiering ved folkeskoler, gymnasier, som friskoler, private grundskoler og efterskoler kan tilslutte sig (* 1)
SKR nr 22177 af 10/08/1990 - Gældende
Skrivelse om skolers betaling af Koda-afgift for fremførelse af beskyttet musik (* 1)