Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 68 af 16/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.
(Puljebekendtgørelsen)
BEK nr 495 af 29/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
BEK nr 1479 af 22/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
BEK nr 98 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
BEK nr 1120 af 04/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål
BEK nr 476 af 13/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse og revision for lotterimidler m.v. fordelt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til forskningsformål
VEJ nr 9322 af 03/04/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40.
VEJ nr 9311 af 29/03/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning til udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) – for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer (§ 07.18.19.20)
VEJ nr 9310 af 29/03/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning til udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) – for medlemsorganisationer under Sjældne Diagnoser (§ 07.18.19.20)