Søgeresultat


Søgningen fandt 26 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 29 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Gældsinddrivelsesloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9425 af 12/06/2013 - Gældende
SU - opsigelse af SU-lån - tilbageførsel af fordring fra SKAT - ankenævnets kompetence - klagefrist
KEN nr 9751 af 07/09/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. særskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning
KEN nr 9748 af 10/05/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. delvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance
KEN nr 9721 af 19/04/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. eftergivelse af offentlig gæld
KEN nr 9354 af 01/11/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. SKATs afskrivning af restancer – klage fra fordringshaver
KEN nr 9641 af 12/08/2011 - Gældende
Afgørelse af klage - Modregning i landbrugsstøtte er faktisk forvaltningsvirksomhed
KEN nr 9344 af 19/05/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelse – gælden bestrides
KEN nr 10106 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 68-11 om beskæftigelsesankenævnets kompetence - modregning - kommunens afgørelse - inddrivelse - huslejerestance - boligplacering - flygtning
KEN nr 9333 af 06/04/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. eftergivelse af renter af restskat
KEN nr 9815 af 16/11/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. afvisning - afdragsordning – afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed
KEN nr 9743 af 30/09/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag
KEN nr 9802 af 08/09/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand - modregningsforbehold
KEN nr 9734 af 10/06/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance
KEN nr 9746 af 26/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fritagelse for renter og procenttillæg på restskat
KEN nr 9732 af 19/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. tilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld
KEN nr 9747 af 15/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. opgørelse af gæld til det offentlige - afvisning
KEN nr 9376 af 13/01/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. pålæg om lønindeholdelse for gæld vedrørende skat og gebyr
KEN nr 9226 af 15/12/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. lønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring
KEN nr 9512 af 04/03/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. Landsskatteretten som klagemyndighed – afgørelse af privatretlig karakter
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1464 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11 og 12, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndering m.v.)
BEK nr 937 af 04/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
BEK nr 22 af 08/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer, der vedrører Skatteforvaltningens køretøjsregister (Det Digitale MotorRegister, DMR)
BEK nr 576 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
BEK nr 499 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kildeskat
(Kildeskattebekendtgørelsen)
BEK nr 1516 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen