Søgeresultat


Søgningen fandt 28 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 205 af 27/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2 i lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
(Om Kunstakademiets Konservatorskoles status som højere uddannelsesinstitution)
BEK nr 1013 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om masteruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Masterbekendtgørelsen)
BEK nr 1012 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om diplomuddannelser
(Diplombekendtgørelsen)
BEK nr 107 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)
BEK nr 106 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Kandidatadgangsbekendtgørelsen)
BEK nr 1605 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Erhvervskandidatbekendtgørelsen)
(Erhvervskandidatbekendtgørelsen)
BEK nr 1575 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
BEK nr 1574 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
BEK nr 962 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding
BEK nr 597 af 08/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
(karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 1410 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 864 af 01/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 1526 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
BEK nr 1039 af 27/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)
BEK nr 907 af 06/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
BEK nr 823 af 30/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om valg til de styrende organer ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole
BEK nr 659 af 15/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus
BEK nr 1208 af 12/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
BEK nr 1244 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
BEK nr 1243 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner
BEK nr 407 af 05/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser
BEK nr 392 af 25/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om doktorgrader ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
BEK nr 762 af 27/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding
BEK nr 333 af 06/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om styrelse af Operaakademiet
CIR1H nr 10246 af 15/12/2017 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Forskning og Uddannelse
CIR1H nr 10245 af 15/12/2017 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
VEJ nr 9635 af 09/10/2013 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)