Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 386 af 27/05/2005 - Gældende
Lov om beskatning af søfolk
(Sømandsbeskatningsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9786 af 03/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sejlads - refusion
KEN nr 9785 af 03/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. refusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 % af driftstiden
KEN nr 10070 af 17/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sømandsordningen – sejlads i Limfjorden – refusionsordningen
KEN nr 11183 af 14/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 60421 af 03/11/1998 - Gældende
Sømandsfradrag
AFG nr 9345 af 29/01/2019 - Gældende
Refusionsordning - sandsugere - hjemsted - bareboat
AFG nr 9237 af 18/12/2018 - Gældende
Beskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen
AFG nr 9240 af 17/05/2005 - Gældende
ToldSkat områdernes høring af Den Sociale Sikringsstyrelse
AFG nr 12065 af 28/06/2001 - Gældende
Entreprenørmæssig virksomhed skibe TSS-cirkulære 2001-04
UDT nr 9483 af 10/10/2002 - Gældende
Beskatning af sømænd på kursus i land
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 299 af 27/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov nr. 622 af 14. juni 2011 om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs
BEK nr 103 af 05/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 12, nr. 2-5, i lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove
BEK nr 361 af 07/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om beskatning af søfolk
CIR nr 144 af 30/11/1988 - Gældende
Cirkulære om beskatning af sømænd m.v.