Søgeresultat


Søgningen fandt 315 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9135 af 14/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar
KEN nr 9136 af 26/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ansøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F
KEN nr 9729 af 30/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse
KEN nr 9728 af 17/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 9736 af 16/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. henstand i forbindelse med klage - førersag
KEN nr 9723 af 03/07/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overdragelse af anparter med skattemæssig succession
KEN nr 9704 af 19/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)
KEN nr 9719 af 13/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar (SKM2011.623.SR)
KEN nr 9710 af 31/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark
KEN nr 9709 af 24/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdsudleje - bindende svar (SKM2011.288.SR)
KEN nr 9674 af 02/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)
KEN nr 9430 af 08/02/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - ejendom overtaget ved succession
KEN nr 9706 af 31/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse
KEN nr 9348 af 16/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt - kildeskat af udbytte
KEN nr 9360 af 15/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 9789 af 25/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophør af den fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med flytning
KEN nr 9788 af 18/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophør af den fulde skattepligt til Danmark
KEN nr 9786 af 03/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sejlads - refusion
KEN nr 9785 af 03/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. refusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 % af driftstiden
KEN nr 9712 af 27/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - vederlag til selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 9747 af 12/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omregning til helårsindkomst
KEN nr 9760 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. tilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst
KEN nr 9736 af 17/06/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt – godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer
KEN nr 9342 af 17/06/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. betaling af arbejdsmarkedsbidrag - arbejde med fast driftssted i Kina
KEN nr 9346 af 25/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af kildeskat på renter – retmæssig ejer
KEN nr 9288 af 19/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. manglende indeholdelse af A-skat - hæftelse
KEN nr 9058 af 22/12/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. hæftelse for manglende indeholdelse af kildeskat på renter
KEN nr 9057 af 22/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af restskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige – beneficial owner
KEN nr 9783 af 01/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg
KEN nr 9806 af 14/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. pligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
KEN nr 9796 af 08/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.
KEN nr 9743 af 07/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdsudleje – indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
KEN nr 9715 af 31/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ændring af skatteansættelse
KEN nr 9755 af 25/05/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – ansatte i selskab
KEN nr 9388 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af værdi af fri helårsbolig – indflydelse på egen aflønningsform – forskerløn
KEN nr 9718 af 14/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. dobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser
KEN nr 9746 af 26/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fritagelse for renter og procenttillæg på restskat
KEN nr 9381 af 03/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab
KEN nr 9372 af 01/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter
KEN nr 9049 af 18/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse efter ligningslovens § 33 A
KEN nr 9219 af 14/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter
KEN nr 9222 af 08/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag – arbejdsudleje eller entreprise – udenlandsk arbejdskraft
KEN nr 9047 af 04/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte – omgørelse af udbytteudlodning
KEN nr 10083 af 03/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. deltagelse i bestyrelsesmøder i dansk selskab - indtræden af fuld skattepligt - bindende svar
KEN nr 10067 af 17/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien
KEN nr 10041 af 21/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af rentekildeskat
KEN nr 10048 af 19/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag – udstationering til USA
KEN nr 10072 af 05/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af A-skat – vikarbureaus udlejning af personale med lægefaglig baggrund til hospitaler mv.
KEN nr 10024 af 27/08/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. nulstilling af udbytteskat - selskab under konkursbehandling
KEN nr 10027 af 22/06/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. nulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn udbetalt fra konkursramt selskab
KEN nr 9473 af 27/05/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af betalt udbytteskat – diskrimination af udenlandske investeringsforeninger – bindende svar (SKM2006.588.SR)
KEN nr 9495 af 15/05/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bidragspligt af tiltrædelsesbonus / sign on fee
KEN nr 9491 af 08/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ansættelse i udlandet – beskatning efter dagældende kildeskattelovs § 48 E
KEN nr 9484 af 03/04/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i overskydende skat for ægtefællens skattegæld – særeje
KEN nr 9545 af 02/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse
KEN nr 9537 af 01/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejde i udlandet – kommanditist i dansk selskab – begrænset skattepligtig til Danmark – bindende svar
KEN nr 9516 af 24/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for skattetræk af indekskontrakter – bosiddende i udlandet
KEN nr 10186 af 11/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ansættelse i koncernforbundne virksomheder i udlandet – ophør af skattepligt efter 3 år
KEN nr 10214 af 29/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ansættelse i koncernforbundne virksomheder – bindende svar
KEN nr 10193 af 18/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udenlandsk arbejdskraft – pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
KEN nr 10196 af 10/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. succession ved virksomhedsoverdragelse - bindende svar (SKM2007.231.SR)
KEN nr 10233 af 25/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilskrivning af morarenter på årsopgørelse
KEN nr 10234 af 10/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat
KEN nr 10227 af 10/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for renteudgifter
KEN nr 10622 af 08/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ansættelse i dansk virksomhed – tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse
KEN nr 10639 af 19/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omlægning af indkomstår fra forskudt regnskabsår til kalenderår
KEN nr 10822 af 28/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. jordomsejling af 2 års varighed – lystfartøj – skattepligt til Danmark – bindende svar
KEN nr 10659 af 18/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om fritagelse for procenttillæg
KEN nr 10654 af 12/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. lønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning
KEN nr 10853 af 25/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af A-skat – anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
KEN nr 10887 af 24/07/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelsesprocent – lønindholdelse – betalingsevne
KEN nr 10888 af 18/07/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. lønindeholdelse – procent fastsat efter tabeltræk
KEN nr 10891 af 10/07/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. overskydende skat – modregning for restskat
KEN nr 10890 af 05/07/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning af restskat i overskydende skat – betingelser ikke opfyldt
KEN nr 10918 af 30/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. begrænset skattepligt - professor med fast bopæl i Italien – %-del af løn til beskatning – bindende svar
KEN nr 10893 af 23/04/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. rente- og procenttillæg – arbejdsskadeerstatning fordelt på 3 indkomstår
KEN nr 9583 af 29/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fastlæggelse af mellemperiode i forbindelse med uskiftet bo
KEN nr 9246 af 23/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - driftsudgifter
KEN nr 9257 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skatteberegning pension fra Tyskland lempelse efter creditmetoden eller exemptionsmetoden
KEN nr 9221 af 25/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udenlandsk arbejdskraft - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
KEN nr 10189 af 11/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Begrænset skattepligt lønindkomst under barselsorlov bopæl USA
KEN nr 10174 af 10/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Midtpunkt for livsinteresser nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst
KEN nr 9226 af 06/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for A-kassebidrag - grænsegængerreglerne
KEN nr 10147 af 31/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om tilbagebetaling af tillæg
KEN nr 10152 af 30/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ansøgning om omlægning af regnskabsår
KEN nr 10148 af 24/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for procenttillæg
KEN nr 9876 af 13/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Lønindkomst indtjent ved arbejde i udlandet lempelse ved skatteberegningen
KEN nr 9728 af 24/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Begrænset skattepligt svensk AB medicinalselskab
KEN nr 9823 af 04/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gaveafgift ikke børsnoterede anparter fra forældre
KEN nr 10049 af 24/08/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdsmarkedsbidrag for projektleders udstationering i udlandet
KEN nr 9331 af 17/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indtræden af skattepligt til Danmark. Fodboldspillers overgangssum ved klubskifte fra udenlandsk til dansk klub.
KEN nr 9330 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ægteskab indgået efter påbegyndelse af afsoning af fængselsstraf. Ægteskabeligt samliv.
KEN nr 9460 af 01/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. cykeltaxifirma. Indeholdelse af A-skat og lønsumsafgift
KEN nr 9380 af 06/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse ved. indeholdelse af A-skat for arbejdsudlejede udenlandske arbejdere
KEN nr 9127 af 08/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. dobbeltbeskatningsoverenskomst med Storbritannien. Fritstillet i opsigelseperiode.
KEN nr 9672 af 25/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. juni 2003 vedr. Nedrivningsfradrag succession i ejertid
KEN nr 9626 af 13/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2003 vedr. Pension - § 53 A-ordning pensionsafkast ved tilflytning
KEN nr 10180 af 14/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. november 2002 vedr. Driftsomkostninger fradrag for underskud
KEN nr 10169 af 08/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. oktober 2002 vedr. A-skat mv. fri bil beregningsgrundlag.
KEN nr 9510 af 30/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. september 2002 vedr. Avancebeskatning salg af jord fra landbrugsejendom
KEN nr 10057 af 12/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12/3 2002 vedr. overdragelse af landbrugsejendom med succession.
KEN nr 12824 af 15/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15/11 2001
KEN nr 11506 af 22/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11518 af 11/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11361 af 27/10/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11134 af 20/09/1999 - Gældende
Renteudgifter
KEN nr 10065 af 01/01/1753 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. marts 2002 vedr. forsikringsformidleres vederlag.
AFG nr 9843 af 27/08/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
AFG nr 9841 af 25/06/2019 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Polen
AFG nr 9834 af 25/06/2019 - Gældende
Beskatning af løn fra norsk offentlig forskningsinstitution og dansk universitet under studieophold i USA
AFG nr 9822 af 25/06/2019 - Gældende
Begrænset skattepligt - likvidation af dansk holdingselskab
AFG nr 9820 af 21/05/2019 - Gældende
Skattepligt - Tjeneste for den danske stat uden for rige
AFG nr 9578 af 21/05/2019 - Gældende
Fuld dansk skattepligt
AFG nr 9564 af 30/04/2019 - Gældende
Pensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - Rentediskonteringskurve
AFG nr 9518 af 30/04/2019 - Gældende
Genplacering af ejendomsavance i vingård i Portugal
AFG nr 9517 af 26/03/2019 - Gældende
Lønomlægning - Skattefri uddannelse
AFG nr 9354 af 26/03/2019 - Gældende
Forskerskatteordningen - ophør - 30 dages regel
AFG nr 9223 af 26/02/2019 - Gældende
Værdiansættelse af bitcoins ved tilflytning
AFG nr 9222 af 26/02/2019 - Gældende
Unit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9227 af 29/01/2019 - Gældende
Salg af vindmølleandele - skattemæssig succession
AFG nr 9155 af 29/01/2019 - Gældende
Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler
AFG nr 9151 af 29/01/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn
AFG nr 9150 af 29/01/2019 - Gældende
Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt
AFG nr 9136 af 29/01/2019 - Gældende
Skattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession
AFG nr 10154 af 20/11/2018 - Gældende
Udenlandske volontører - lommepenge - skattepligt
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
AFG nr 10014 af 25/09/2018 - Gældende
Beskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel
AFG nr 10013 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted
AFG nr 10012 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted
AFG nr 9859 af 28/08/2018 - Gældende
Forskerskatteordningen - direktør
AFG nr 9858 af 28/08/2018 - Gældende
Fast driftssted af schweizisk virksomhed
AFG nr 9712 af 26/06/2018 - Gældende
Bonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen
AFG nr 9422 af 29/05/2018 - Gældende
Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst
AFG nr 9388 af 24/04/2018 - Gældende
Fritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag efter lokalaftale
AFG nr 9408 af 20/03/2018 - Gældende
Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul
AFG nr 9277 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland
AFG nr 9269 af 20/03/2018 - Gældende
Fuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemsted
AFG nr 9135 af 27/02/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins
AFG nr 9118 af 30/01/2018 - Gældende
Fast driftssted - Juletræsplantage
AFG nr 9114 af 30/01/2018 - Gældende
Gaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte
AFG nr 10351 af 19/12/2017 - Gældende
Erasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt
AFG nr 10253 af 28/11/2017 - Gældende
Retserhvervelse af bonus, genoptagelse
AFG nr 10478 af 24/10/2017 - Gældende
Håndværkerfradrag ved installation af el-fyr
AFG nr 10475 af 24/10/2017 - Gældende
Skattepligt til Danmark af pension
AFG nr 10236 af 24/10/2017 - Gældende
Ophør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted
AFG nr 10098 af 24/10/2017 - Gældende
Grænseoverskridende skattepligtig fusion
AFG nr 10065 af 26/09/2017 - Gældende
Dobbeltdomicil - fuld skattepligt
AFG nr 9893 af 27/06/2017 - Gældende
Tysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemland
AFG nr 9892 af 27/06/2017 - Gældende
Tysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland
AFG nr 9751 af 27/06/2017 - Gældende
Succession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag
AFG nr 10420 af 20/12/2016 - Gældende
Skattepligt - ægtefælle og søn i Danmark
AFG nr 10352 af 15/11/2016 - Gældende
Overflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne vil ikke udløse beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne
AFG nr 10348 af 15/11/2016 - Gældende
Skattepligts indtræden - bopæl ophold - dobbeltdomicil
AFG nr 10175 af 25/10/2016 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende
AFG nr 10169 af 25/10/2016 - Gældende
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 9894 af 30/08/2016 - Gældende
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil
AFG nr 9839 af 21/06/2016 - Gældende
Overdragelse med succession - virksomhedsordningen
AFG nr 9812 af 21/06/2016 - Gældende
Profit sharing-lån, medarbejder
AFG nr 9643 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Overdragelse af landbrug, berigtigelse med gave og gæld uden for virksomhedsordningen, hævning, overtagelse af konto for opsparet overskud
AFG nr 9655 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Benyttelse af et udenlandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt
AFG nr 9491 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 9412 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Udbytte - Videreudlodning - Begrænset skattepligt
AFG nr 9293 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller
AFG nr 10983 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Studerendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden
AFG nr 10877 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
AFG nr 10870 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde
AFG nr 10242 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - klipning af pyntegrønt
AFG nr 10260 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - udskilt fremstilling af anlæg til underentreprenør
AFG nr 10256 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - udskilt montage af produktionsanlæg
AFG nr 10253 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fuld skattepligt - indtræden ved erhvervelse af helårsbolig og betjening af danske kunder
AFG nr 10291 af 08/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
AFG nr 10289 af 08/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fraflytterskat - aktieavance - ægtefæller
AFG nr 11394 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - virksomhed indenfor landbrug/gartneri - sæsonarbejde
AFG nr 10282 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Bestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomst
AFG nr 10278 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - bopæl
AFG nr 10262 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - udskilt byggeopgaver til underentreprenør
AFG nr 10255 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - koncernforhold
AFG nr 10284 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - indtræden ved udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter
AFG nr 10231 af 27/01/2015 - Gældende
Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR
AFG nr 10119 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.721.SR
AFG nr 10082 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.722.SR
AFG nr 10254 af 24/02/2014 - Gældende
Bindende svar - Bonus - bonusudbetaling - beskatning
AFG nr 9535 af 23/06/2009 - Gældende
Fuld skattepligt – ophold - hotellejlighed
AFG nr 9435 af 23/06/2009 - Gældende
Succession – nær medarbejder - beskæftigelseskrav
AFG nr 9423 af 19/05/2009 - Gældende
Udsendt af Danmarks Radio – ikke udsendt af den danske stat
AFG nr 9220 af 24/03/2009 - Gældende
Successions- og køberetsaftale mellem forældre og søn
AFG nr 9219 af 24/03/2009 - Gældende
Arbejdsudleje – entreprise - gartneri
AFG nr 9744 af 28/10/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer med garanti
AFG nr 9741 af 28/10/2008 - Gældende
MBA-uddannelse – ændring af vederlagsaftale med tilbagevirkende kraft
AFG nr 9769 af 23/09/2008 - Gældende
Pensionsudbetaling – begrænset skattepligt - Malta
AFG nr 9609 af 19/08/2008 - Gældende
Fantomaktier – retserhvervelsestidspunkt - fradragsret
AFG nr 9596 af 19/08/2008 - Gældende
Sikkerhedsveste – personalegoder - kontantlønsnedgang
AFG nr 9571 af 19/08/2008 - Gældende
Coachuddannelse – personalegoder – kontantlønsnedgang – modregning ved opsigelse af stilling
AFG nr 9563 af 19/08/2008 - Gældende
Succession – genvundne afskrivninger, genanbringelse af ejendomsavance i industrigrunde
AFG nr 9536 af 17/06/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark
AFG nr 9535 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – forpagtning – vederlagsfri levering til bortforpagter
AFG nr 9322 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – bortforpagtning – vederlagsfri levering fra forpagter
AFG nr 9386 af 20/05/2008 - Gældende
Entreprise – arbejdsudleje - byggearbejde
AFG nr 9356 af 20/05/2008 - Gældende
Den moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder
AFG nr 9355 af 20/05/2008 - Gældende
Stay-on-bonus – begrænset skattepligt
AFG nr 9240 af 20/05/2008 - Gældende
Udsendt af Danmarks Radio – fuldt skattepligtig – udsendt af den danske stat – dansk beskatningsret til løn
AFG nr 9403 af 22/04/2008 - Gældende
Entreprise - arbejdsudleje
AFG nr 9402 af 22/04/2008 - Gældende
Entreprise - arbejdsudleje
AFG nr 9401 af 22/04/2008 - Gældende
Entreprise - arbejdsudleje
AFG nr 9018 af 22/01/2008 - Gældende
Indrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning
AFG nr 9655 af 22/05/2007 - Gældende
Indtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark
AFG nr 9713 af 20/03/2007 - Gældende
Beskatningstidspunkt for udbetalinger fra bonusordninger
AFG nr 9579 af 20/03/2007 - Gældende
Succession ved virksomhedsoverdragelse
AFG nr 9580 af 23/01/2007 - Gældende
Arbejdsudleje gennem rekrutteringsfirma
AFG nr 9081 af 23/01/2007 - Gældende
Sundhedsforsikring økonomiske vilkår
AFG nr 10061 af 21/11/2006 - Gældende
Sendelektor omfattet af Lektoratsordningen ikke anset som udsendt af den danske stat
AFG nr 9842 af 22/08/2006 - Gældende
Investeringsselskab udenlandsk investeringsinstitut
AFG nr 9833 af 22/08/2006 - Gældende
A-skat - indeholdelse
AFG nr 9832 af 22/08/2006 - Gældende
Begrænset skattepligt arbejde her i landet
AFG nr 9685 af 22/08/2006 - Gældende
Tilflytning fuld skattepligt aktieoptioner - lempelse
AFG nr 9567 af 18/07/2006 - Gældende
Discjockey virksomhed kunne ikke drives i selskabsform
AFG nr 9554 af 20/06/2006 - Gældende
Delvis arbejdsgiverbetalt MBA Ændret vederlagsaftale
AFG nr 9474 af 25/04/2006 - Gældende
25 pct. skatteordning
AFG nr 9473 af 25/04/2006 - Gældende
Fraflyttet folkepensionist fortsat fuldt skattepligtig pga. ejerskab af sommerhus i Danmark
AFG nr 9219 af 21/03/2006 - Gældende
Fuld skattepligt ved ophold i forbindelse med varetagelse af gallerivirksomhed i sommerbolig her i landet fast driftssted
AFG nr 9209 af 21/03/2006 - Gældende
Efterlønsmodtagers skattepligt vil ophøre ved fraflytning til udlandet og overdragelse af sommerhusandel til ægtefælle
AFG nr 9215 af 21/02/2006 - Gældende
Medarbejderbredbånd prisfald genforhandling af aftalen
AFG nr 9214 af 24/01/2006 - Gældende
Bredbåndsordning, ændret vederlagsaftale, funktionærer og timelønnede lønnedgang vises på lønsedlen
AFG nr 9033 af 24/01/2006 - Gældende
Skattepligt på grund af ophold tjenesterejse
AFG nr 9853 af 19/04/2005 - Gældende
25%-beskatning ved arbejdsgiverens efterfølgende etablering af koncernforbundet virksomhed i Danmark
AFG nr 9189 af 01/01/1753 - Gældende
Fri brobizz befordringsfradrag - bruttotrækordning
AFG nr 9081 af 14/12/2004 - Gældende
Etableringskonto betingelser for forlods afskrivning og indskud
AFG nr 9596 af 21/09/2004 - Gældende
Bestyrelseshonorar rette indkomstmodtager substitution - revurdering af SKM2004.90.LR
AFG nr 9314 af 17/02/2004 - Gældende
Bestyrelseshonorarer rette indkomstmodtager - substitution
AFG nr 9193 af 22/04/2003 - Gældende
Medarbejderbredbånd - fri telefon - reel lønnedgang - flat-rate-ordning
AFG nr 9117 af 21/02/2003 - Gældende
Succession - nedrivning - afskrivning - ejendomsavance
AFG nr 9767 af 10/12/2002 - Gældende
Indtægtsførelse af bestyrelseshonorarer
AFG nr 9225 af 23/04/2002 - Gældende
Skattepligt ved erhvervelse af helårsbolig i Danmark
AFG nr 12537 af 22/01/2002 - Gældende
Succession efter kildeskatteloven i vindmølle ikke mulig grundet ligningslovens § 8 P, stk. 4
AFG nr 11678 af 26/09/2000 - Gældende
Hjemme-pc-ordning
AFG nr 19212 af 14/12/1999 - Gældende
Pc-ordning
AFG nr 9027 af 01/01/1999 - Gældende
Indførelse af euro
AFG nr 9071 af 11/12/1998 - Gældende
Luftkaptajn
AFG nr 18739 af 10/10/1988 - Gældende
En handelsagents provisionsindtægter blev anset for at være B-indkomst. (* 1)
AFG nr 10129 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt af frit erhverv og registrering af udenlandsk bil
UDT nr 9353 af 03/05/2006 - Gældende
Selskabers modregning indeholdt udbytteskat i indkomstskatten
UDT nr 9352 af 28/04/2006 - Gældende
Lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse)
UDT nr 9195 af 23/03/2006 - Gældende
Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse tilbagekaldelse af lønindeholdelse
UDT nr 9194 af 23/03/2006 - Gældende
Henstand med indregnet restskat
UDT nr 9550 af 26/08/2005 - Gældende
Aftaler om ændret vederlagssammensætning
UDT nr 9342 af 20/06/2005 - Gældende
Ændret praksis for modregning af indeholdt udbytteskat i selskabers indkomstskat
UDT nr 9181 af 22/04/2005 - Gældende
Dokumentation af skattepligt til Spanien - opdatering
UDT nr 9361 af 22/04/2004 - Gældende
Dokumentation af skattepligt til Spanien
UDT nr 9315 af 18/03/2004 - Gældende
Udstedelse af skattefritagelseserklæringer ved flytning af bopæl til udlandet
UDT nr 9229 af 15/05/2002 - Gældende
Grænsegængere efter KSL § 5-D skatteberegning og helårsomregning
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 937 af 04/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
BEK nr 1193 af 08/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af § 109, nr. 4, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
BEK nr 859 af 24/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af kildeskatteloven
BEK nr 654 af 13/07/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af kildeskatteloven og personskatteloven
BEK nr 949 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2020
BEK nr 1116 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2019
BEK nr 1030 af 01/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2018
BEK nr 1149 af 31/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2017
BEK nr 1048 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2016
BEK nr 499 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kildeskat
(Kildeskattebekendtgørelsen)
BEK nr 1072 af 23/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2015
BEK nr 1081 af 04/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2014
BEK nr 216 af 01/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E
BEK nr 906 af 04/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2013
BEK nr 938 af 26/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2012
BEK nr 860 af 09/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2010
BEK nr 880 af 03/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2009
BEK nr 1242 af 23/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger på årsopgørelsen om forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår
BEK nr 1067 af 04/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2008
BEK nr 709 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag
BEK nr 1023 af 28/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2007
BEK nr 1442 af 20/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat
BEK nr 879 af 19/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2006
BEK nr 910 af 03/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2005
BEK nr 327 af 02/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ekstraordinær ændring af forskudsregistreringen for 2004 og om udsendelse af nye skattekort m.v. som følge af fremrykningen af lavere skat på arbejdsindkomst og midlertidig suspension af bidraget til Særlig Pensionsopsparing
BEK nr 773 af 01/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2004
BEK nr 751 af 06/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2003
BEK nr 797 af 10/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2002
BEK nr 847 af 04/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2001
BEK nr 708 af 09/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2000
BEK nr 641 af 27/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1999
BEK nr 690 af 27/08/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1998
BEK nr 760 af 20/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om den skattemæssige behandling af supplerende stipendier til Ph.D.-studerende
BEK nr 692 af 17/08/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1996
BEK nr 805 af 06/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995
BEK nr 731 af 07/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1994
BEK nr 721 af 19/08/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering for 1993
BEK nr 646 af 16/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om udsættelse af amtskommunernes afregning af amtskommunal indkomstskat til statskassen
CIR nr 63 af 28/04/1993 - Gældende
Reduktion af udbytteskat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskom ster (* 1)
CIR nr 135 af 04/11/1988 - Gældende
Cirkulære om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven
CIR nr 1 af 02/01/2001 - Gældende
Cirkulære om fri bil og hovedaktionærers med fleres personalegoder og udbytter
CIR nr 130 af 28/06/2000 - Gældende
Cirkulære om kildeskattelovens § 48 E
CIR nr 123 af 28/07/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 388 af 2. juni 1999 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven og kommuneskatteloven
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
CIR nr 60 af 08/04/1998 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 976 af 17. december 1997 om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.)
SKR nr 9231 af 21/02/2019 - Gældende
Praksisændring vedrørende udenlandske lærlinge og praktikanter samt præciseringer vedrørende udenlandske studerende - styresignal
SKR nr 9779 af 27/06/2017 - Gældende
Styresignal - skatteaftale - Øresund
SKR nr 9774 af 15/06/2017 - Gældende
Styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året
SKR nr 9599 af 14/06/2016 - Gældende
Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - styresignal
SKR nr 9598 af 09/06/2016 - Gældende
SKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal
SKR nr 9029 af 22/01/2016 - Gældende
Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal
SKR nr 9298 af 25/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår
SKR nr 9117 af 28/03/2008 - Gældende
Skrivelse om Modregning i ægtefællens overskydende skat – forgæves udlæg hos skyldner
SKR nr 10222 af 05/09/2007 - Gældende
Entrepriseaftaler - vejledning
SKR nr 9505 af 26/06/2007 - Gældende
Modregning i ægtefællens overskydende skat
SKR nr 9499 af 12/06/2007 - Gældende
Beskatning af "sign on fees" til sportsudøvere
SKR nr 10055 af 23/11/2006 - Gældende
Fastsættelse af kildeskattebøder
SKR nr 9739 af 14/09/2006 - Gældende
Indregning af skatterestancer i forskudsskat for 2007
SKR nr 9631 af 03/05/2006 - Gældende
Selskabers modregning indeholdt udbytteskat i indkomstskatten
SKR nr 9630 af 28/04/2006 - Gældende
Lønindeholdelse ved godtgørelse i indeholdelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse)
SKR nr 9605 af 23/03/2006 - Gældende
Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse tilbagekaldelse af lønindeholdelse
SKR nr 9602 af 23/03/2006 - Gældende
Henstand med indregnet restskat
CIS nr 11325 af 24/10/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om delvis eftergivelse og tilbagebetaling af visse bøder for overtrædelse af kildeskattelovens § 74.
MED nr 11627 af 30/11/1958 - Gældende
Meddelelse om skattesager (* 1)