Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 889 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
BEK nr 1309 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 1 - 5, § 6, stk. 1 - 3, §§ 7 - 33 og §§ 35 - 38 i lov om trafikselskaber og om ophævelse af visse love på Transport- og Energiministeriets område
BEK nr 624 af 20/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om rutekørsel
(Rutebekendtgørelsen)
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 1048 af 13/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)
BEK nr 944 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Ungdomskort
BEK nr 456 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet
BEK nr 1217 af 22/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)
BEK nr 1106 af 16/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.
BEK nr 313 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.
(Buspassagerrettighedsbekendtgørelsen)
BEK nr 1007 af 09/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik