Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1396 af 17/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Pant og udlæg i andelsboliger m.v.)
BEK nr 1084 af 11/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om ejerlejligheder samt lov om leje af erhvervslokaler m.v.
BEK nr 2 af 06/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
BEK nr 964 af 20/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse
BEK nr 1151 af 29/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
BEK nr 451 af 22/07/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om normalvedtægt for en privat andelsboligforening
CIR nr 43 af 21/04/1986 - Gældende
Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
CIR nr 12 af 21/01/1981 - Gældende
Cirkulære om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
VEJ nr 122 af 05/07/1991 - Gældende
Vejledning om koordinering af lovgivningen om bebyggelse og ejendomsdannelse (byggelovens § 10A og forholdet til kommuneplanloven, zoneloven, udstykningsloven, ejerlejlighedsloven, andelsboligforeningsloven mv.) Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Bygge- og Boligstyrelsen (afsnit 1, 2, 3 og 7), Planstyrelsen (afsnit 4 og 5) og Kort- og Matrikelstyrelsen (afsnit 6).
SKR nr 9832 af 19/12/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)
(Til samtlige kommuner, de sociale nævn samt Den Sociale Ankestyrelse)