Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 598 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som driftsansvarlig person på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
BEK nr 1608 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg
BEK nr 545 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen
BEK nr 1285 af 04/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel
BEK nr 1114 af 18/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg
BEK nr 1112 af 18/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg
BEK nr 1082 af 12/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer
BEK nr 311 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser
BEK nr 289 af 17/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
BEK nr 1041 af 10/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer
BEK nr 1154 af 06/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om stærkstrøm afsnit 6D vedr. installationsstikforbindelser
BEK nr 1166 af 08/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektriske apparater, der anvendes i læge- og dyrlægepraksis, som ændret ved EF-direktiv om medicinske anordninger
BEK nr 1054 af 08/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler
(Forsamlingslokalebekendtgørelsen)
BEK nr 12500 af 01/10/2001 - Gældende
Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer
BEK nr 12502 af 01/07/2001 - Gældende
Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer
(Stærkstrømsbekendtgørelsen)
BEK nr 17703 af 01/05/1994 - Gældende
STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN UDFØRELSE AF ELFORSYNINGSANLÆG
BEK nr 4059 af 01/01/1990 - Gældende
Stærkstrømsreglementet, afd. A, afsnit 4 Jordforbindelser m.m. i og ved stations- og ledningsanlæg 3. udgave (* 1)
VEJ nr 9578 af 10/07/2018 - Gældende
At-vejledning 65.1.1-2 om begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter
CIS nr 108 af 25/06/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af CE-mærkning på elektriske produkter, der er omfattet af lavspændingsdirektivet