Søgeresultat


Søgningen fandt 1 dokument. Dette ses herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 825 af 25/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidig påtegning på pantebreve med pant i fast ejendom