Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1347 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser
BEK nr 558 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om delpension
BEK nr 1205 af 13/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af værdien af pensionsordninger m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse
VEJ nr 9166 af 01/03/2019 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2019
VEJ nr 9909 af 19/09/2017 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2017
VEJ nr 88 af 21/06/2000 - Gældende
Vejledning om delpension
SKR nr 9244 af 14/06/2012 - Gældende
Skrivelse om genberegning af fradrag i fleksydelse og delpension for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011
SKR nr 9006 af 03/01/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om delpension
SKR nr 9443 af 01/07/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om 1. Ny refusions-, regnskabs- og revisionsbekendtgørelse vedr. lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område. 2. Opfølgning på skrivelse af 28. marts 2003 om temarevision - kommunernes administration af rådighedsreglerne
SKR nr 18 af 31/01/2002 - Gældende
Skrivelse om opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til personer med ukendt arbejdstid ved sygedagpenge og delpension i 2002
SKR nr 6 af 15/01/2001 - Gældende
Skrivelse om opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til personer med ukendt arbejdstid ved sygedagpenge og delpension i 2001