Søgeresultat


Søgningen fandt 44 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
AFG nr 9840 af 25/06/2019 - Gældende
Moms - momsfritagelse - avis
AFG nr 9756 af 28/08/2018 - Gældende
Moms - virksomhedsoverdragelse
AFG nr 10004 af 28/08/2018 - Gældende
Moms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde
AFG nr 9678 af 26/06/2018 - Gældende
Moms – undervisnings- og foredragsydelser
AFG nr 9671 af 26/06/2018 - Gældende
Momsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorter
AFG nr 9670 af 26/06/2018 - Gældende
Momsfritagelse for undervisning i trampolincenter
AFG nr 9668 af 26/06/2018 - Gældende
Moms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en app
AFG nr 9666 af 29/05/2018 - Gældende
Moms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrunde
AFG nr 9446 af 29/05/2018 - Gældende
Overskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver
AFG nr 9445 af 29/05/2018 - Gældende
Udbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver
AFG nr 9444 af 29/05/2018 - Gældende
Vederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling
AFG nr 9443 af 29/05/2018 - Gældende
Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt
AFG nr 9442 af 29/05/2018 - Gældende
Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt
AFG nr 9438 af 29/05/2018 - Gældende
Del af kontingent fradragsberettiget som driftsudgift
AFG nr 9424 af 29/05/2018 - Gældende
Tilskud, Moms
AFG nr 9662 af 24/04/2018 - Gældende
Salg af fast ejendom – Momslovens § 13, stk. 2
AFG nr 9414 af 24/04/2018 - Gældende
Moms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering
AFG nr 9412 af 24/04/2018 - Gældende
Offentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven
AFG nr 9411 af 24/04/2018 - Gældende
Præhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring
AFG nr 9391 af 24/04/2018 - Gældende
OPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital
AFG nr 9318 af 24/04/2018 - Gældende
Moms - universitet - retsmedicinske ydelser
AFG nr 9270 af 20/03/2018 - Gældende
Moms af kurser i kunst
AFG nr 9245 af 20/03/2018 - Gældende
Momsfritagelse af lægefaglige vurderinger
AFG nr 9240 af 27/02/2018 - Gældende
Idrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelse
AFG nr 9239 af 27/02/2018 - Gældende
Moms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag
AFG nr 9152 af 27/02/2018 - Gældende
Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer
AFG nr 9132 af 30/01/2018 - Gældende
Værdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse
AFG nr 9131 af 30/01/2018 - Gældende
Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom
AFG nr 9128 af 30/01/2018 - Gældende
Tilskud, Moms
AFG nr 9298 af 19/12/2017 - Gældende
Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer
AFG nr 9297 af 19/12/2017 - Gældende
Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer
AFG nr 9296 af 19/12/2017 - Gældende
Moms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse
AFG nr 10371 af 19/12/2017 - Gældende
Moms - Salg af delvis nedrevet ejendom
AFG nr 10370 af 19/12/2017 - Gældende
Momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand
AFG nr 10369 af 19/12/2017 - Gældende
OPP-projekt - kontorbygning på lejet grund
AFG nr 10479 af 28/11/2017 - Gældende
Formidling af turistydelser
AFG nr 10366 af 28/11/2017 - Gældende
Momspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder
AFG nr 10365 af 24/10/2017 - Gældende
Momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger
AFG nr 10474 af 26/09/2017 - Gældende
Moms - Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt
AFG nr 9138 af 22/08/2017 - Gældende
Moms - forsikring - snerydning - abonnement
AFG nr 9651 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Anvendelse af en rustvogn
AFG nr 9647 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms på fast ejendom - salg af nye bygninger - udlejning
AFG nr 9650 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Ikke udlæg, men salg af transportydelse
AFG nr 10985 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser