Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 937 af 04/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 163 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr
BEK nr 28 af 08/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme
BEK nr 311 af 27/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler
CIR nr 71 af 24/05/1984 - Gældende
Cirkulære om fritagelse for bindingspligten til Grundejernes Investeringsfond
CIR nr 212 af 04/12/1979 - Gældende
Cirkulære om boligreguleringsloven
VEJ nr 9752 af 10/09/2018 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019
VEJ nr 9876 af 14/09/2017 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018
VEJ nr 9885 af 08/09/2016 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017
VEJ nr 9010 af 12/01/2016 - Gældende
Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme
VEJ nr 10539 af 17/09/2015 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2016
VEJ nr 9835 af 30/10/2014 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet
VEJ nr 9688 af 16/09/2014 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2015
VEJ nr 9440 af 27/08/2013 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2014
VEJ nr 68 af 07/09/2012 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2013
VEJ nr 220 af 14/12/1994 - Gældende
Vejledning om ændringer i lejelovgivningen pr. 1. juli 1994 og 1. januar 1995
SKR nr 9474 af 27/08/2012 - Gældende
Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger fra husleje- og beboerklagenævn
Til samtlige kommunalbestyrelser
SKR nr 9362 af 27/06/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9519 af 16/08/2005 - Gældende
Skrivelse om tilpasning af huslejenævn og beboerklagenævn m.v. til den nye kommunale struktur
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9277 af 08/06/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 78 B vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Behandling af husordenssager ved huslejenævn og beboerklagenævn, begrænsning af adgangen til at opkræve større huslejestigninger og til opsigelse ved ombygning)
(Til samtlige kommuner)