Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 290 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om navne
(Navnebekendtgørelsen)
BEK nr 286 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Familieretshuset
(Familieretshusbekendtgørelsen)
BEK nr 1598 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019
CIR nr 36 af 15/03/1982 - Gældende
Cirkulære om udfyldelse af forældrerubrikken i fødsels-, dåbs- og navneattester efter ministerialbøgerne (Til ministerialbogsførerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund)
CIR nr 29 af 01/03/1982 - Gældende
Cirkulære om førelse af personregistrene i de sønderjyske landsdele
VEJ nr 9373 af 24/04/2019 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område
VEJ nr 9264 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om navne
(Navnevejledningen)
VEJ nr 11344 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet
VEJ nr 60 af 01/07/2006 - Gældende
Vejledning om navneændring på bryllupsdagen
(Til ministerialbogsførerne i folkekirken)
VEJ nr 59 af 01/07/2006 - Gældende
Vejledning om navneændring på bryllupsdagen
(Til ministerialbogsførerne i de anerkendte trossamfund)
SKR nr 9875 af 09/08/2007 - Gældende
Skrivelse om adresseringsmellemnavne/egentlige mellemnavne til personregisterførerne
CIS nr 10214 af 10/12/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2018
CIS nr 10252 af 06/12/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2017
CIS nr 10604 af 23/09/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2016
CIS nr 78 af 07/11/2012 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2013
CIS nr 99 af 05/12/2011 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring i 2012
CIS nr 9636 af 16/11/2010 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for ansøgning om navneændring i 2011
CIS nr 9864 af 09/11/2009 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for ansøgning om navneændring 2010
CIS nr 9849 af 03/12/2008 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for ansøgning om navneændring 2009
CIS nr 101 af 13/07/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bortfald af pligten til at afgive indberetning til rigsregistraturen om navneændringer for personer over 15 år. (Til personregisterførerne i Sønderjylland)
CIS nr 12003 af 10/11/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af fødselstilførsler som følge af kønsskifte.